Magnus Halldin

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.
I 2024 års utgåva finns bidrag av bland andra Jonas Ellerström, Marianne Eyre, Daniela Floman, Peter Fröberg Idling, Turhan Kayaoglu, Maria Küchen, Sara Mannheimer, Mickaela Persson, Sogand Sasanpour och Claes Wahlin. Barbro Lindgren tilldelades 2023 De Nios Stora pris "för hennes otämjda och hisnande litterära gärning för alla åldrar”. Hon presenteras genom en längre intervju av Madeleine Gustafsson som avslutar kalendern. En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Eva Mossing Larsen som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Läs mer

Magnus Halldin

De Nio litterär kalender 2024

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.
I 2023 års utgåva finns bidrag av bland andra Bengt Berg, Love Derwinger, Clara Diesen, Jonas Ellerström, Håkan Forsell, Anna Victoria Hallberg, Malin Isaksson, Hedvig Ljungar, Sinziana Ravini, Eva Runefelt, Ingela Strandberg, Kerstin Strandberg, Magdalena Sørensen, Per Wästberg och Olof Åkerlund.Kerstin Ekman tilldelades 2022 De Nios Stora pris "för ett författarskap präglat av en levande skärpa, omistlig närvaro och storslagen humanism". Hon presenteras genom en längre intervju av Ola Larsmo som avslutar kalendern.En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Inger Edelfeldt som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Läs mer

De Nio litterär kalender 2023

Magnus Halldin

De Nio litterär kalender 2023

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.
I 2022 års utgåva finns bidrag av Magnus Bergh, Nina Burton, Johanna Ekström, Jonas Ellerström, Lina Hagelbäck, Gunnar Harding, Balsam Karam, Björn Kohlström, Katharina Leibring, Andreas Lundberg, Camilla Lundberg, Malin Nord, Niklas Qvarnström, Ulrika Revenäs Strollo, Lennart Sjögren, Ellen Sundberg, Johan Svedjedal, Claes Wahlin, Erik Wallrup, Åsa Warnquist och Anna Williams.Eva Runefelt tilldelades 2021 De Nios Stora pris "för en lyrisk gärning som öppnar världen och aldrig låter den bli sig lik igen". Hon presenteras genom en längre intervju av John Swedenmark som avslutar kalendern.En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Martin Ålund som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Läs mer

De Nio litterär kalender 2022

Magnus Halldin

De Nio litterär kalender 2022

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.

I 2021 års utgåva finns bidrag av bland andra Sara Abdollahi, Anna Blennow, Jonas Brun, Nina Burton, Moa Ekbom, Johanna Ekström, Jonas Ellerström, Gunnar Harding, Torbjörn Elensky, Victoria Greve, Rebecka Lennartsson, Jasim Mohamed, Henrik Sahl Johansson, Anna Williams och Per Wästberg.

Jan Stolpe tilldelades 2020 De Nios Stora pris för "för levande och lärda översättningar av litterära klassiker från tvåtusen år". Han har bland många andra översatt författarskap som Montaigne och Voltaire, Platon och Sofokles, Albert Camus och Åsne Seierstad. Hans översättargärning presenteras genom en längre intervju av Nina Burton som avslutar kalendern.

En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Lotti Ringström som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2021

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2021

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.

I årets utgåva finns bidrag av bland andra Magnus Bergh, Jonas Ellerström, Marit Furn, Maja Hagerman, Per Helge, Kerro Holmberg, Andrea Lundgren, Johan Svedjedal, Amelie Björck, Kerstin Ekman, Tore Janson, Anneli Jordahl, Lars Kleberg.och Matilda Södergran.

Ola Larsmo tilldelades 2019 De Nios Stora pris för "ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos". Hans författarskap presenteras genom en längre intervju av Madeleine Gustafsson som avslutar kalendern.

En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Marja-Leena Sillanpää som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2020

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2020

Om boken

Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.

I årets utgåva finns bidrag av bland andra Rolf Aggestam, Erik Andersson, Aase Berg, Tatjana Brandt, Jonas Ellerström, Gertrud Hellbrand, Bengt af Klintberg, Lotta Lotass, Anette Masui, Jila Mossaed, Eva Runefelt, Niklas Rådström, Steve Sem-Sandberg, Fredrik Sjöberg, Jenny Tunedal, Anna Williams och Emi-Simone Zawall.

Gunnar D. Hansson tilldelades 2018 De Nios Stora pris för "en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter". Hans författarskap presenteras genom en längre intervju av Ulrika Knutson som avslutar kalendern.

En utvald konstnär utformar omslaget och ett flertal av inlagans illustrationer. I år är det Kerro Holmberg som fått uppdraget och som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt står för den grafiska profilen.

Läs mer

De Nio -  litterär kalender 2019

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2019

Om boken

Med målsättningen att publicera det bästa inom svensk essäistik och presentera nyskrivna skönlitterära bidrag av ett brett urval författare har utgivningen av Samfundet De Nios litterära kalender blivit något av en händelse varje år.

I 2018 års utgåva medverkar bland andra Torbjörn Elensky, Jonas Ellerström, Sara Gordan, Pär Hansson, Gunnar Harding, Jenny Högström, Agneta Klingspor, Agnes Lidbeck, Malin Nord, Steve Sem-Sandberg och Peter Törnqvist.

Agneta Pleijel tilldelades De Nios Stora pris 2017 för hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker. Hennes gärning presenteras genom en längre intervju av Ronny Ambjörnsson som avslutar volymen.

Sedan ett par år tillbaka står en utvald konstnär för utformningen av omslaget och en del av inlagans illustrationer. I år är det Karin Mamma Andersson som fått uppdraget och som i samarbete med Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen.

Redaktör för kalendern är Magnus Halldin.

Läs mer

De Nio -  litterär kalender 2018

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2018

Om boken

Med målsättningen att publicera något av det bästa inom svensk essäistik och presentera nyskrivna skönlitterära bidrag har utgivningen av Samfundet De Nios litterära kalender blivit något av en händelse varje år.

I 2017 års utgåva medverkar bland andra Elis Burrau, Nina Burton, Gunnar Harding, Per Helge, Helga Krook, Ola Larsmo, Negar Naseh, Eva Runefelt, Elisabeth Rynell, Steve Sem-Sandberg och Anna Williams.

Carola Hansson tilldelades De Nios Stora pris 2016 för hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor. Lisbeth Larsson har gjort en lång intervju med pristagaren som avslutar volymen.

För den konstnärliga utsmyckningen av kalendern står Helene Billgren, som i samarbete med Elsa Wohlfahrt Larsson står för den grafiska profilen. Redaktör för kalendern är Magnus Halldin.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2017

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2017

Om boken

Samfundet De Nios litterära kalender har givits ut sedan 2003. Den har ambitionen att presentera något av det bästa inom svensk essäistik och låta den varvas med skönlitterära inslag. Medverkande i denna årgång är Therese Bohman, Peter Cornell, Aris Fioretos, Agnes Gerner, Lars Gustafsson, Elisabeth Hjorth, Anders Olsson, Niklas Rådström, Eva Ström, John Swedenmark och Anna Williams.

Sara Stridsberg tilldelades Samfundet De Nios Stora pris 2015 för ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta, och volymen avslutas i vanlig ordning med en lång intervju med pristagaren, denna gång signerad Karin Johannisson.

Kalenderns konstnärliga utsmyckning är skapad av Jockum Nordström, som i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson gjort den grafiska profilen. Redaktör för kalendern är Magnus Halldin.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2016

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2016

Om boken

År 2013 firade samfundet De Nio sitt hundraårsjubileum och deras kalender firade samtidigt tio år.
Nu ändrar kalendern till viss del både utseende och innehåll. Varje årgång kommer till exempel att få ett formspråk särskilt framtaget av en särskilt utvald konstnär.

Syftet med kalendern har alltid varit att visa upp det bästa av svensk essäistik, en avsikt som nu är tänkt att ännu mer framhävas tack vare ambitiösa texter om vitt skilda ämnen utan begränsning i teckenutrymme (tidningsessäistikens eviga dilemma).

I varje årgång ingår som brukligt en längre intervju - eller liknande - med den senaste mottagaren av De Nio Stora Pris. Pristagare 2014 var den finlandssvenske författaren Kjell Westö.

Läs mer

De Nio- litterär kalender 2015

Magnus Halldin

De Nio- litterär kalender 2015

Om boken

Samfundet De Nio bildades 1913 efter ett förordnande i Lotten von Kraemers testamente och firar alltså i år sitt hundraårsjubileum. De nio består av fyra kvinnor och fyra män jämte en mellan könen varannan gång alternerande ordförande. Denna perfekt jämställda krets har till uppgift att stödja svensk skönlitteratur genom att dela ut priser till förtjänta författare samt att ge ut en tidskrift. Sedan 2003 har Samfundet publicerat en litterär kalender varje år.

De tidigare utgåvorna har haft en tidigare ledamot som givet tema varje år. Det har varit bland andra Ellen Key, Karl Vennberg, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Hjalmar Gullberg, Stina Aronsson och Karin Boye.

Till årets jubileumskalender för att fira hundra år för samfundet och tio år för kalendern medverkar alla de nuvarande och några tidigare ledamöter med artiklar av eget fritt val. I samfundet ingår idag Inge Jonsson, Nina Burton, Anders R Öhman, Kerstin Ekman, Gunnar Harding, Agneta Pleijel, Niklas Rådström, Madeleine Gustafsson och Johan Svedjedal.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2013

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2013

Om boken

Temablocket i 2012 års kalender ägnas åt filosofen, psykologen och kritikern John Landquist - ledamot i Samfundet De Nio från konstituerandet 1913 fram till 1969, fem år före sin död.

Ingemar Nilsson skriver om Landquists mångsidiga verksamhet och hans ställning i svenskt kulturliv; Birgitta Holm om hans relation till sin samtids intellektuella; Per Stam om hans Strindbergintresse. Andra som bidrar med essäer om Landquist ur olika aspekter är Inge Jonsson, Niklas Rådström, John Swedenmark och Anders R. Öhman.

Andra medverkande skribenter är Jonas Ellerström, Crister Enander, Madeleine Gustafsson, Cecilia Hansson, Hanna Nordenhök, Olle Thörnvall och Per Arne Tjäder. Ämnena varierar, och essäerna varvas med såväl prosa som poesi. Kalendern avslutas som vanligt med en intervju med årets mottagare av De Nios Stora Pris.

Sedan 2003 utger Samfundet De Nio i samarbete med Norstedts en litterär kalender. Redaktionen består av Madeleine Gustafsson, Magnus Halldin, Agneta Pleijel och Niklas Rådström. I redaktionskommittén ingår Håkan Bravinger, Nina Burton, Kerstin Ekman, Gunnar Harding, Inge Jonsson, Susanna Romanus, Johan Svedjedal och Anders R. Öhman.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2012

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2012

Om boken

Temablocket i 2011 års kalender handlar om Elsa Björkman-Goldschmidt, ledamot i Samfundet De Nio från 1950 fram till sin död 1982. Hon var nära vän med Harriet Löwenhjelm, och var också den som först gav ut hennes verk. Hennes mycket uppmärksammade memoarer behandlade bland annat hennes arbete inom Röda korset i Ryssland (1916-19) och i Wien (1919-24).

Madeleine Gustafsson behandlar hennes tidiga år och intellektuella utveckling, Kerstin Ekman skriver om hennes internationella engagemang, Crister Enander om memoarskrivaren, medan Ulrika Knutson intresserar sig för hennes kontakter med Fogelstadgruppen.

Elsa Björkman-Goldschmidts arbete i Samfundet beskrivs av Inge Jonsson, och Anders R. Öhman bjuder på personliga hågkomster av författaren.

Andra medverkande skribenter är bland andra Magnus Bergh, Sara Gordan, Lars Gustafsson, Gunnar Harding, Annina Rabe, Niklas Rådström och Per Wästberg. Kalendern avslutas som vanligt med en längre intervju med årets mottagare av De Nios stora pris.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2011

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2011

Om boken

Tema för 2010 års kalender är Karin Boye, vars författarskap behandlas ur olika aspekter av Jonas Ellerström, Paulina Helgeson, Agneta Pleijel, Johan Svedjedal och Jerker Virdborg.

Andra medverkande skribenter är Crister Enander, Elise Karlsson, Carl-Johan Malmberg, Elisabeth Mansén, Niklas Rådström samt Per Wästberg. Ämnena varierar - alltifrån Eric Hermelin till Kristina Lugn.

Gunnar Harding och Tore Janson har översatt några oden av Horatius; Helena Eriksson och Ann Jäderlund bidrar med egna dikter; Eva Adolfsson och Stefan Lindberg med prosa.

Avslutningsvis en intervju med översättaren Ingvar Björkeson som tilldelats De Nios stora pris 2010.

Redaktion: Magnus Halldin, Agneta Pleijel, Niklas Rådström och Johan Svedjedal.

Läs mer

De Nio - litterär kalender 2010

Magnus Halldin

De Nio - litterär kalender 2010

Nyheter

Foto: Anna-Lena Ahlström

2 april 2024

Våra nya böcker i april 2024

NyheterBoknyheter