Jurgen Reeder

Foto: Kim Lashmar

Utforska författaren

Jurgen Reeder är docent i pedagogik samt psykoanalytiker och medlem av Svenska psykoanalytiska sällskapet. Han är verksam i privat praktik sedan 1979 och har tidigare utgivit bl.a. Psykoanalys i välfärdsstaten.

 

Utgivning

Om boken

I snart hundra år har människor fått hjälp att finna vägar ur sitt själsliga lidande genom psykoterapi. Idag vill man dock ersätta den psykodynamiska terapin med kognitiv beteendeterapi och mediciner.

Sveriges viktigaste institution för psykodynamisk psykoterapi har lagts ner. Sex terapiutbildningar har fråntagits sina examensrätter. Nya riktlinjer för behandling av psykiska problem inom primärvården medför att patienternas val kommer att vara begränsat när de söker hjälp för problem med ångest eller depression.
Jurgen Reeder frågar varför en metod och ett sätt att se på människan som i ett helt århundrade betytt så mycket och hjälpt så många nu håller på att ställas helt utanför den offentliga vården. Vad händer med vår mänskliga självförståelse när teknologier tillåts ersätta de psykodynamiska sättet att möta människors problem med förståelse? Och varför kan inte ett bredare utbud av metoder få finnas som gör det möjligt att anpassa behandlingen efter den unika personens förutsättningar?
Det tystade samtalet handlar inte bara om vad som äger rum i psykoterapeuternas mottagningsrum, utan lika mycket om det samtal som sträcker sig alltifrån vårdens etiska överväganden till en politisk diskurs som drar sig för att beröra de värderingar som borde utgöra politikens bas.

Läs mer

Jurgen Reeder

Det tystade samtalet