Björn Olsen

Utforska författaren

Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar i Uppsala. Hans forskning handlar om hur olika mikroorganismer orsakar pandemier. Under de senaste femton åren har han i huvudsak arbetat med influensavirus.

I samband med fågelinfluensautbrottet för några år sedan och den aktuella  "svininfluensan" blev han ofta anlitad av media som Rapport, Aktuellt och Sveriges Radio.
Han har även tidigare samarbetat med Malcolm Dixelius och Henrik Ekman i samband med Beringssundsexpeditionen 2005. Resultatet blev filmerna Virus på vingar och Virusjägarna som bland annat visades i SVT.

Utgivning

Om boken

I svininfluensans kölvatten finns ett stort behov av kunskap om vad pandemier är, varför de uppstår och vilket hot de utgör. Spanska sjukan dödade fem gånger så många människor som första världskriget. Ändå har hyllmetrar skrivits om kriget men bara några få hyllcentimetrar om Spanska sjukan. Är det för att vi har så svårt att förstå att man kan dö på grund av det allra minsta?

Vad har smittsamma infektionssjukdomar att göra med täthet, miljö, klimatförändringar och låg biologisk mångfald?
Väldigt mycket! När smittsamma mikroorganismer från naturen möter tamdjur - populationer som är immunologiskt naiva och som dessutom lever tätt ihop - uppstår perfekta förutsättningar både för genetisk omkombination hos patogener och för deras smittspridning. Infektionssjukdomar är till sin natur oförutsägbara och mycket dynamiska. En smitta i dag kan vara borta i morgon och ersatt av något helt nytt, för människan tidigare okänt. Redan i dag och än mer i framtiden kommer epidemier att höra till mänsklighetens värsta problem.

I boken använder Björn Olsen bland annat spanska sjukan men även antibiotikaresistenta bakterier som utgångspunkter för att förklara hur och varför pandemier uppstår. Det är en populärvetenskaplig skildring av mekanismerna bakom och effekterna av olika pandemier.

Läs mer

Björn Olsen

Pandemi

Nyheter

3 juli 2020

Björn Olsen: ”Vi går nu in i pandemins århundrade”

Nyheter