John Hallmén

Foto: Hanna Hallmén

Utforska författaren

John Hallmén är en hängiven och innovativ insektsfotograf som med hjälp av den nya digitala kameratekniken visar upp krypens värld som vi aldrig tidigare sett den. Han har bland annat publicerat sina makrobilder i boken Kryp 2012, Norstedts, och i en utställning på Naturhistoriska Riksmuseet.

Han utsågs till Årets Naturfotograf 2012 "för att han med sina extrema närbilder och med stort skärpedjup har öppnat dörren till de riktigt små djurens värld."

Våren 2014 utkom hans nya bok Minimonster i naturen (text: Hanna Hallmén) på Rabén & Sjögren. Läs mer om boken här >> http://kryp.se/minimonster/ 

 

Utgivning

Om boken

Det är skillnad på skog och skog. I en gammelskog är det inte städat och träden står inte i raka rader. Tvärtom är det stökigt och myllrar av liv, i ett naturligt kretslopp där alla organismer fyller sin viktiga funktion.

Länge ansågs den svenska skogsvården vara den bästa i världen. Men den senaste tiden har bilden krackelerat. Allt fler skogsägare uppmanas avverka även de sista naturskogar vi har kvar. Det pågår en kamp, bitvis hätsk, mellan skogsbolagen stödda av Skogsstyrelsen och organisationer som värnar om mångfald och utrotningshotade arter. Parterna står långt ifrån varandra och försöker var och en på sitt håll med statistik och forskning befästa sina argument för att få stöd från politiker och allmänhet.

Men vet vi vad striden står om? Vad är skog? Är det de virkesplantager vi i allmänhet vistas i när vi är ute och går i skogen? Eller finns det annan skog? Vad är en naturskog och hur ser invånarna ut där? Vad gör de för nytta?

I Än lever skogen vandrar vi ut i de skogar som är hotade till sin existens, och får kunskap om vad som håller på att gå förlorat. Journalisten Pelle Svensson beskriver den sköra tråd på vilken livet i gammelskogen balanserar och intervjuar de eldsjälar som brinner för naturskogens bevarande. I fantastiska, nyskapande bilder av Roine Magnusson får vi se naturskogar i hela Sverige som är svåra att nå, och därför svåra att uppleva, och i John Hallméns unika makrobilder får vi dessutom stifta bekantskap med kryp och växter vi inte visste fanns. Vi möter 600 år gamla tallar som överlevt otaliga stora skogsbränder men som fortfarande ger liv åt tusentals djur, växter och organismer. Vi får veta vad som händer efter döden för dessa träd, för livets cirkel tar inte slut bara för att stammen ligger på marken.


Läs mer

John Hallmén, Roine Magnusson, Pelle Svensson

Än lever skogen