”En disciplinerad författare som drevs av det klassiska folkbildaridealet”

Foto: Cato Lein

Datum

4 April 2017

Foto

Cato Lein

Med bestörtning har vi mottagit beskedet att John Chrispinsson (1956–2017) hastigt avlidit. John var en välkänd och uppskattad journalist, moderator, författare och programledare. Han hade många vänner på Norstedts som nu saknar honom djupt.

Johns sista bok blev den synnerligen rosade och framgångsrika Den glömda historien – Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (2011). För den tilldelades han Gösta Mickwitz-priset av Historiska föreningen i Finland. Han hade tidigare utkommit med Sekelskiften – En krönika om sex, makt och pengar (1999), Stockholmsutställningar (2007) och G. A. Reuterholm – Den gråtande diktatorn (2008).

John var en mycket disciplinerad författare som drevs av det klassiska folkbildaridealet. Han drömde om att kunna skriva mer och oftare. Idéer fanns det inte brist på. Men han hade många uppdrag som tog hans tid. Han beklagade sig ibland, men jag vet att hans nyfikenhet och upptäckarglädje nog krävde en ständig bukett av moderatorsuppgifter, programledarskap och föredrag. Det gav honom livsluft.

Hans entusiasm smittade. Han ville veta, ville lära sig. Och han ville förmedla det.

Det har varit en ynnest att ha fått samarbeta med John och kunnat lära känna honom en smula.

Stefan Hilding, Johns förläggare

Relaterade artiklar

Foto: Cato Lein

4 april 2017

”En disciplinerad författare som drevs av det klassiska folkbildaridealet”