Dramatens bokcirklar bjuder in till samtal om Ingmar Bergmans författarskap

Foto: Bengt Wanselius

Datum

5 Mars 2018

Foto

Bengt Wanselius

I Dramatenbaren bjuds det på fika med te och scones, samtidigt som du får diskutera böckerna och lyssna till en skådespelare som läser utvalda stycken. Leder samtalen gör teaterns dramaturger.

Den 18 mars är det Arbetsboken 1955-1967 som är på agendan. Under hela sitt författarliv använde Ingmar Bergman sig av vad han kallade för ”arbetsböcker” - små spiralblock i vilka han skrev ner de första utkasten till sina berättelser, och sedan fortsatte anteckna i under hela processen med ett specifikt verk. I sina självbiografier Laterna magica (1987) och i synnerhet i Bilder (1990) citerar han ibland korta passager från arbetsböckerna - i övrigt är de aldrig tidigare offentliggjorda. Samtalsledare är dramaturgen Emma Meyner-Dunér och skådespelaren Nina Fex läser passager ur boken.

Den 15 april är det Laterna magica som diskuteras - Ingmar Bergmans självbiografiska verk från 1987. När boken kom blev det en världshändelse; det var första gången Bergman verkligen trädde fram som skönlitterär författare. I Laterna magica skildrar han sin väg från olyckligt prästbarn till internationellt hyllad film- och teaterskapare. Många nycklar ges till teman som han återkommit till i sina filmer och teateruppsättningar. Samtalsledare för kvällen är dramaturgen Irena Kraus, läser utdrag gör skådespelaren Danilo Bejarano.

Klicka vidare här för mer information och biljettförsäljning.

Relaterat

Om boken

Läs mer

Ingmar Bergman

Laterna Magica

Om boken

Ingmar Bergman skrev ett hundratal artiklar från 1930-talet fram till 1990-talet, vilka publicerades i en mängd olika sammanhang, såsom filmbranschpress, programblad, dagspress, månadsblad, prisutdelningar och veckotidningar. Det kunde handla om vitt skilda ämnen, från recensioner och djuplodande essäer om filmens, litteraturens och konstens roll, till fyndiga kåserier och hätska debattinlägg.

Vissa av texterna är flitigt citerade, inte minst de som behandlar Bergmans förhållande till filmmediet och det egna konstnärskapet, andra är i det närmaste helt okända. Gemensamt för dem är emellertid det höga litterära värdet det är påfallande hur väl det korta formatet och den fria formen passar författarens lynne och stil. Inte heller drar han sig för att ge sig in i infekterade debatter. Här ingår också flera nedslag i andra författarskap, inte minst August Strindbergs och Henrik Ibsens.

Artiklar, essäer, föredrag - som innefattar de flesta av Bergmans icke-skönlitterära texter, flera av dem aldrig tidigare publicerade i ett svenskt sammanhang - är redigerad av Christo Burman och presenteras med utförliga kommentarer samt ett nyskrivet förord av den franska författaren Nina Bouraoui.

2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Under året presenterar Norstedts i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman sex praktfulla volymer av en stor del opublicerat material och en monografi om just författaren Ingmar Bergman. Dessutom publicerar vi hans samtliga filmmanus, bland annat ges texter som Det sjunde inseglet och Smultronstället ut för första gången på svenska.

Läs mer

Artiklar, essäer, föredrag

Ingmar Bergman

Artiklar, essäer, föredrag

Om boken

Under hela sitt författarliv använde Ingmar Bergman sig av vad han kallade för "arbetsböcker" - små spiralblock i vilka han skrev ner de första utkasten till sina berättelser, och sedan fortsatte anteckna i under hela processen med ett specifikt verk. I sina självbiografier Laterna magica (1987) och i synnerhet i Bilder (1990) citerar han ibland korta passager från arbetsböckerna - i övrigt är de aldrig tidigare offentliggjorda.

Ändå lekte han på 60-talet med tanken att låta publicera dem, med motivet att det "i dessa böcker finns ett och annat, som verkligen kan vara av intresse". Faktum är att Arbetsboken 1955-1974 inte bara ger en helt ny inblick i människan och konstnären Ingmar Bergman, här visar han också prov på en alldeles särskild form av autofiktivt skrivande som hela tiden kretsar kring den egna kreativa processen.

Arbetsboken 1955-1974 är redigerad av Jan Holmberg och presenteras med utförliga kommentarer samt ett nyskrivet förord av den danska författaren Dorthe Nors.

2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Under året presenterar Norstedts i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman sex praktfulla volymer av en stor del opublicerat material och en monografi om just författaren Ingmar Bergman. Dessutom publicerar vi hans samtliga filmmanus, bland annat ges texter som Det sjunde inseglet och Smultronstället ut för första gången på svenska.

Läs mer

Arbetsboken 1955-1974

Ingmar Bergman

Arbetsboken 1955-1974

Relaterade artiklar

24 juni 2018

Nu släpps Ingmar Bergmans Filmberättelser