Kjell Espmark om litteraturforskaren Martin Lamm

Foto: Bruno Ehrs

Datum

21 Maj 2018

Foto

Bruno Ehrs

Martin Lamm (1880-1950) var en av de ledande svenska litteraturforskarna, med en spännvidd från upplysningstidens romantiska underströmningar till det moderna dramat. Han var samtidigt en lysande föreläsare och legendarisk lärare.

I Kjell Espmarks nya bok Martin Lamms ögonblick skriver han en levnadsteckning som fördjupar bilden av en, enligt Espmark, ”skenbart robust gestalt”.

”Boken visar på den hyperkänslighet och de perioder av mental sjukdom som gjorde det möjligt för forskaren att förstå trasiga genier som Swedenborg och Strindberg inifrån.”

”Boken har formen av en essä som vill fånga liv och verk utifrån ett tjugotal belysande bilder – Martin Lamms ögonblick. Framställningen prövar att dela forskarens tidsperspektiv och se hans insats inifrån. I sin Strindbergforskning ville Lamm se genom diktarens ögon. Jag har försökt se genom Lamms.”

Kjell Espmark, född 1930, är poet, romanförfattare och litteraturvetare, och är sedan 1981 ledamot av Svenska Akademien. Han är publicerad på ett tjugotal språk och har också tilldelats flera internationella priser. Som litteraturvetare är Kjell Espmark specialist på modernismen, med böcker om Artur Lundkvist, Harry Martinson och Tomas Tranströmer.

Relaterat

Om boken

Martin Lamm (1880-1950) var en av de ledande svenska litteraturforskarna, med en spännvidd från upplysningstidens romantiska underströmningar till det moderna dramat. Han var samtidigt en lysande föreläsare och legendarisk lärare.

Denna levnadsteckning fördjupar bilden av en skenbart robust gestalt och visar på den hyperkänslighet och de perioder av mental sjukdom som gjorde det möjligt för forskaren att förstå trasiga genier som Swedenborg och Strindberg inifrån.

Boken har formen av en essä som vill fånga liv och verk utifrån ett tjugotal belysande bilder - Martin Lamms ögonblick. Framställningen prövar att dela forskarens tidsperspektiv och se hans insats inifrån. I sin Strindbergforskning ville Lamm se genom diktarens ögon. Jag har försökt se genom Lamms.

Kjell Espmark

Läs mer

Kjell Espmark

Martin Lamms ögonblick

Relaterade artiklar

Foto: Magnus Ragnvid

2 januari 2023

Nya böcker i januari 2023