Elisabeth Hjorth får Karin Boyes Litterära pris

Foto: Fotograf: Magnus Liam Karlsson

Datum

19 November 2018

Foto

Fotograf: Magnus Liam Karlsson

I Elisabeth Hjorts roman Nattens regn och dagens möda rustar världen för krig när Sveriges intellektuella röster samlas i Sigtuna för att diskutera dikten och moralen. Karin Boye träffar där Ruth Kjellén, vilket blir inledningen på en oväntad vänskap. Karin är nyckfull och van att gå sin egen väg, Ruth är den perfekta hustrun gift med Sigtunastiftelsens grundare Manfred Björkquist och ordnar sina dagar i den duvblå anteckningsboken. Boken är inspirerad av verkliga personer och händelser vid en tid då Europas undergång stod för dörren.

– Jag är glad och stolt över att ta emot ett pris till Karin Boyes minne. Hennes varierande och djärva estetik tillsammans med förmågan att svara an på det som är akut i världen gör henne till en förebild. Särskilt roligt är det att dela priset med en poet som jag känner mig varmt besläktad med, säger Elisabeth Hjorth.

Elisabeth Hjorth delar priset med poeten Rasha Alqasim. De får priset för sina mångsidiga författarskap, som omfattar etik, moral och ett tydligt uppdrag i fredens och motståndets tjänst. Prissumman är på 20 000 kr vardera.

Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye delas ut till författare som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Det kan vara en roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav. Det är 20:e gången priset delas ut.

Relaterat

Om boken

Världen rustar för krig när Sveriges intellektuella röster samlas i Sigtuna för att diskutera dikten och moralen. Karin Boye är en av de tongivande, samtidigt som hon är kluven inför debatten och männen som för ordet. En kväll råkar hon möta Ruth Kjellén i Sigtunabacken, vilket blir inledningen på en oväntad vänskap. Karin är nyckfull och van att gå sin egen väg, Ruth är den perfekta hustrun gift med Sigtunastiftelsens grundare Manfred Björkquist och ordnar sina dagar i den duvblå anteckningsboken.

Ruth blir smickrad över att Karin visar intresse för henne som fritt tänkande människa, men känner sig med tiden allt mer trängd och illa till mods. Karins tillvaro med komplicerade kärlekshistorier och hetsigt skrivande i skuggan av kriget leder å sin sida henne farligt nära stupets kant.

Elisabeth Hjorth har med Nattens regn och dagens möda skrivit en djupt engagerande roman inspirerad av verkliga personer och händelser vid en tid då Europas undergång stod för dörren.

Läs mer

Elisabeth Hjorth

Nattens regn och dagens möda

Relaterade artiklar

Foto: Magnus Liam Karlsson

19 november 2018

Elisabeth Hjorth får Karin Boyes Litterära pris