Torbjörn Elensky

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Torbjörn Elensky, född 1967, debuterade 1998 med den kritikerhyllade kortromanen På stället. Han har sedan dess skrivit flera romaner och novellsamlingar och dessutom översatt en bok om Aristoteles, skrivit flera hörspel, librettot till operan Tristessa, en mängd artiklar och essäer samt böcker om gränser, Kuba, Italo Calvino och Dr Mabuse. Hans senaste roman var Eldungen (2019).

Utgivning

Om boken

En dag händer det som inte får hända. Luften förlorar sin bärkraft. Hundratusentals flygplan över hela världen faller till marken, allt som vi tagit för givet upphör att fungera, livsmedelsbutiker plundras, anarki uppstår. Några personer finner skydd i en gammal herrgård och sakta infinner sig något som kan liknas vid ordning. De skapar sitt eget lilla samhälle. Men en ledare utses på luddiga premisser, en "schamanska" kastas ut och får klara sig på egen hand i skogen, en pojke gömmer sig på vinden och drömmer om att bygga en luftballong som ska ta honom ut i världen.
Torbjörn Elenskys nya roman är en fantasieggande berättelse om hur den lilla människan i utsatta lägen kan växa och bli större - och faktiskt, som kan flyga när ingen annan kan.Glödbädden kan läsas som en spegelbok till Elenskys förra roman, om vilken Svenska Dagbladet skrev: "Eldungen är helt enkelt en fröjd att läsa, från första sidan till den sista. Språkdräkten är elegant arkaisk – det är en saga vi har att göra med, och det är upp till läsaren att bestämma hur mycket som är sant. Själv tror jag på den helhjärtat."

Läs mer

Torbjörn Elensky

Glödbädden

Om boken

Tiden är mitten av 1800-talet och platsen nordvästligaste Värmland. Här föds Per Andersson under dramatiska former, dör och blir återupplivad. Ständigt jagad av sin far tas han som ung pojke om hand av patron och pastorn - deras syfte är att bevisa eller motbevisa naturalismens tes om att en ny människa kan skapas.

Per växer således upp på herrgården tillsammans med patron Gummérus barn och undervisas av pastorn. I det Gummériska hemmet råder delade meningar: patron drömmer om sin ångmaskin, hans hustru om den kosmiska musik hon skapar på klavikordet i salongen. Efter många turer kommer den unge Per i kontakt med en handskrift med den blodisande titeln Eldungen. Bokens budskap lovar att lära hur man får djävlar att bli ens tjänare och visa var guldet ligger gömt.

Torbjörn Elenskys härligt otidsenliga roman Eldungen är en skildring av Sverige i glappet mellan det gamla landet och de liberala reformer som så småningom ledde till folkhemmet. Och där är konflikten mellan å ena sidan industrialismens väckelse, ångmaskiner, vetenskap och å andra sidan de stora konsterna, klavikord och religion.

Läs mer

Eldungen

Torbjörn Elensky

Eldungen

Recensioner

Eldungen är helt enkelt en fröjd att läsa, från första sidan till den sista. Språkdräkten är elegant arkaisk, men bryts då och då av otidsenliga uttryck, som för att påkalla uppmärksamheten till det man förstås redan vet – det är en saga vi har att göra med, och det är upp till läsaren att bestämma hur mycket som är sant. Själv tror jag på den helhjärtat.

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

20 augusti 2019

En härligt otidsenlig roman

Nyheter