Glödbädden

Författare

Torbjörn Elensky

Glödbädden

Svenska

2024-07-26

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Romaner

Mediekontakt

Fanny Birath

Författare

Recensionsdag

2024-08-12

Publiceringsdatum

2024-07-26

Formgivare omslag

Jens Andersson

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Miljömärkning

Ja

Tryckeri/Producent

ScandBook AB

Produktdetaljer

ISBN

9789113132112

Antal Sidor

373

Vikt (kg)

0.542

Ryggbredd (mm)

28

Höjd (mm)

218

Bredd (mm)

144

Klimatpåverkan

283g CO2e
Papper
ca 224 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 11 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 48 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

En dag händer det som inte får hända. Luften förlorar sin bärkraft. Hundratusentals flygplan över hela världen faller till marken, allt som vi tagit för givet upphör att fungera, livsmedelsbutiker plundras, anarki uppstår. Några personer finner skydd i en gammal herrgård och sakta infinner sig något som kan liknas vid ordning. De skapar sitt eget lilla samhälle. Men en ledare utses på luddiga premisser, en "schamanska" kastas ut och får klara sig på egen hand i skogen, en pojke gömmer sig på vinden och drömmer om att bygga en luftballong som ska ta honom ut i världen.
Torbjörn Elenskys nya roman är en fantasieggande berättelse om hur den lilla människan i utsatta lägen kan växa och bli större - och faktiskt, som kan flyga när ingen annan kan.Glödbädden kan läsas som en spegelbok till Elenskys förra roman, om vilken Svenska Dagbladet skrev: "Eldungen är helt enkelt en fröjd att läsa, från första sidan till den sista. Språkdräkten är elegant arkaisk – det är en saga vi har att göra med, och det är upp till läsaren att bestämma hur mycket som är sant. Själv tror jag på den helhjärtat."

Läs mer

Torbjörn Elensky

Glödbädden

Om boken

Tiden är mitten av 1800-talet och platsen nordvästligaste Värmland. Här föds Per Andersson under dramatiska former, dör och blir återupplivad. Ständigt jagad av sin far tas han som ung pojke om hand av patron och pastorn - deras syfte är att bevisa eller motbevisa naturalismens tes om att en ny människa kan skapas.

Per växer således upp på herrgården tillsammans med patron Gummérus barn och undervisas av pastorn. I det Gummériska hemmet råder delade meningar: patron drömmer om sin ångmaskin, hans hustru om den kosmiska musik hon skapar på klavikordet i salongen. Efter många turer kommer den unge Per i kontakt med en handskrift med den blodisande titeln Eldungen. Bokens budskap lovar att lära hur man får djävlar att bli ens tjänare och visa var guldet ligger gömt.

Torbjörn Elenskys härligt otidsenliga roman Eldungen är en skildring av Sverige i glappet mellan det gamla landet och de liberala reformer som så småningom ledde till folkhemmet. Och där är konflikten mellan å ena sidan industrialismens väckelse, ångmaskiner, vetenskap och å andra sidan de stora konsterna, klavikord och religion.

Läs mer

Eldungen

Torbjörn Elensky

Eldungen

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

31 maj 2024

Sommarens nya böcker 2024

NyheterBoknyheter