”En mycket välformulerad och oavlåtligt intelligent bok”

Foto: Kajsa Göransson

Datum

4 December 2019

Foto

Kajsa Göransson

Josefin Holmströms nya bok Emily Dickinson och vulkanerna är en ingång till en av litteraturhistoriens mest gåtfulla och mytomspunna författare.

Kritikerna imponeras av boken.

Recensenten i Dagens Nyheter berömmer språket i boken och kallar det ”njutbart fullt av återhållna passioner som bäddas in i en tillgänglig och vanlig prosa” och Josefin Holmström beskrivs som ”en generös och klarsynt följeslagare i Dickinsonland, besjälad av en pedagogisk glöd i relation till läsaren.”

Recensenten i Södermanlands Nyheter skriver att Josefin Holmström skär igenom mytologin kring Dickinson och att hon påminner om Sara Danius: ”här finns samma obekymrade, glada och kolossala beläsenhet i kombinationer som gör läsningen lika obekymrad”. ”Emily Dickinson och vulkanerna är en mycket välformulerad och oavlåtligt intelligent bok, men mer än allt är den en vemodig illustration av litteraturvetenskapens maktlöshet inför författandets mysterier”, fortsätter man.

Borås Tidning menar att ”Josefin Holmström visar i sin bok att hon har en särskild fallenhet för att läsa Dickinsons dikter. Hon tolkar dem med intelligens och intuition och strör ut kiselstenar längs stigen åt andra som vill försöka.”

Gefle Dagblad skriver att det finns en personlig ton i boken och att Josefin Holmström ger en prövande bild av Dickinson. Recensenten beskriver att: “Det är en läsning som vänder och vrider på Dickinsons lyrik, djupdyker och ifrågasätter, på ett sätt som är både imponerande och intressant.”

Relaterat

Om boken

"Det här är en bok om min Emily Dickinson, och om vad det innebär att läsa henne idag. Utgångspunkten är den fråga som genomsyrar det mesta som skrivits om Dickinson: hur kan man vilja det liv som hon valde?

Om man ägnar sitt liv åt att skriva och kanske till och med misstänker att man är bra på det, vill man då inte dela sitt skrivande med någon? Hur kan man vilja detta isolerade liv, livet bakom en skärm, oåtkomlig i sin elektriska storm, förnekad den älskades famntag och den besvarade kärlekens reparativa och generativa kraft?

För den skrivande kvinnan - för den här skrivande kvinnan som är jag - finns det en rädsla att bli som Emily Dickinson, eller som det jag föreställer mig att Dickinson var - det vill säga ensam.

Det här kan därmed inte undgå att vara en bok som åtminstone delvis handlar om konsten och ensamheten, eller kvinnan och ensamheten. Jag tänker mycket på ensamma kvinnor, författare eller ej."

Josefin Holmström

Läs mer

Josefin de Gregorio

Emily Dickinson och vulkanerna