Erika Bjerström

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Erika Bjerström är nyutnämnd klimatkorrespondent på SVT. Har sedan 80-talet rapporterat och bevakat miljö- och klimatfrågor globalt i egenskap av utrikeskorrespondent i bland annat Afrika, USA och Bryssel.

Med den här boken vill hon - med korrespondentens öga - visa på vad som håller på att ske i vårt eget land. Hon tar sin utgångspunkt i sitt skogstorp i Järnboås i Bergslagen där hon ser naturen förändras runt stugknuten.

Utgivning

Om boken

Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att uppvärmningen går dubbelt så snabbt här jämfört med det globala genomsnittet eftersom vi är ett arktiskt land. Kalfjällen växer igen och den nya fjällfågeln kommer att heta bofink, gäddan slår ut rödingen när fjällsjöarna värms upp. Och detta är bara början, om hundra år kommer tusentals öar i Stockholms skärgård att vara utplånade när vattennivån stigit.

Klimatkrisen kommer även att föra med sig en rad pandemier, där den nuvarande coronakrisen endast är att betrakta som ett genrep inför vad som komma skall, enligt forskarna.

I en skildring som rör sig från Abisko till Ystad berättar SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström om ett Sverige som nu förändras för evigt. Hon har träffat forskare som berättar om sina senaste upptäckter. Som en röd tråd löper deras växande oro och kommentaren "det går fortare än vad vi trodde". Det är den första boken i sitt slag som utifrån forskningen på landets universitet och lärosäten beskriver hur Sverige förändras av det varmare klimatet.

Läs mer

Erika Bjerström

Klimatkrisens Sverige

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

13 juni 2020

Erika Bjerström: “Coronapandemin är ett genrep”

Nyheter