Erika Bjerström: “Coronapandemin är ett genrep”

Foto: Kajsa Göransson

Datum

13 Juni 2020

Foto

Kajsa Göransson

Erika Bjerström är SVT:s första globala klimatkorrespondent. Hon har sedan 80-talet rapporterat och bevakat miljö- och klimatfrågor globalt som utrikeskorrespondent i bland annat delar av Afrika, USA och Bryssel.

Med Klimatkrisens Sverige vill hon titta på vad som händer här, i vårt land, när klimatkrisen slår till med allt starkare kraft. Hon har rest från fjällen i Abisko och hela vägen ner till Ystad för att skildra ett land som blir varmare, grönare och blötare.

– Uppvärmningen går dubbelt så fort i Sverige jämfört med genomsnittet i världen, berättar hon. Det innebär att vintrarna håller på att försvinna, stränderna i Skåne och öar i Stockholms skärgård håller på att försvinna, fjällen är på väg att växa igen.

Klimatkrisens Sverige är den första boken som sammanfattar det forskarna kommit fram till, det som redan händer: att Sverige nu obönhörligen förändras framför våra ögon. Att vi är med om förluster som är oerhört smärtsamma. Alltifrån hur beståndet av lingon och blåbär kommer att minska, till hur våra fantastiska fjäll växer igen.

– Jag har skrivit den här boken för att jag älskar naturen i Sverige och jag märker att många jag talat med har något slags försvarsmekanism mot klimatkrisen i Sverige. Man vill intala sig att det inte händer här och det händer inte nu. Men jag vill visa att, jo, det händer här och det händer nu. Boken är skriven för den som är oroad över den globala klimatkrisen, men som också vill ha fakta och argument för det som händer i Sverige.

Vad förvånade dig mest i ditt arbete med boken?

– Det var att alla forskare som jag intervjuade sa en och samma sak: det här går mycket fortare än vi trodde. Det handlar om avsmältningen av isarna vid polerna som gör att havsnivåerna höjs, vilket får en lång rad konsekvenser även för Sverige. Det handlar också om hur havsströmmarna kan komma att ändra riktigt, att temperaturen höjs vilket leder till att vintrarna börjar försvinna.

Just nu befinner vi oss i en global pandemi. Kommer vi mötas av fler kriser av det slaget på grund av klimatförändringarna?

– Cornonapandemin är ett genrep för vad vi har att vänta oss. Klimatkrisen kommer att drabba ännu värre och den kommer att drabba människor över hela jordklotet. Pentagon i USA slog för flera år sedan fast att just pandemier är ett av de största säkerhetshoten i klimatkrisens spår eftersom virus och bakterier kommer att sprida sig lättare i takt med den globala uppvärmningen.

Går det att stoppa den här utvecklingen?

– Nej, utvecklingen går inte att stoppa. De klimatförändringar vi ser nu beror på utsläpp som gjordes för 20-30 år sedan, eller ännu längre bak i tiden än så. Även om vi skulle idiotstoppa alla olje- och kolkranar så skulle uppvärmningen fortsätta i flera år framåt.

– Det är klart vi alla kan ta ett personligt ansvar, flyga mindre och cykla mer. En för mig är det är framförallt en fråga som kräver politiskt ledarskap. Vi står inför utmaningar som mänskligheten aldrig har stått inför. Det handlar om att på tio år helt göra oss av med beroendet av olja och kol och satsa på förnyelsebar energi - om vi ska se till att den här planeten fortfarande är beboelig för generationerna efter oss.

Relaterat

Om boken

Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att uppvärmningen går dubbelt så snabbt här jämfört med det globala genomsnittet eftersom vi är ett arktiskt land. Kalfjällen växer igen och den nya fjällfågeln kommer att heta bofink, gäddan slår ut rödingen när fjällsjöarna värms upp. Och detta är bara början, om hundra år kommer tusentals öar i Stockholms skärgård att vara utplånade när vattennivån stigit.

Klimatkrisen kommer även att föra med sig en rad pandemier, där den nuvarande coronakrisen endast är att betrakta som ett genrep inför vad som komma skall, enligt forskarna.

I en skildring som rör sig från Abisko till Ystad berättar SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström om ett Sverige som nu förändras för evigt. Hon har träffat forskare som berättar om sina senaste upptäckter. Som en röd tråd löper deras växande oro och kommentaren "det går fortare än vad vi trodde". Det är den första boken i sitt slag som utifrån forskningen på landets universitet och lärosäten beskriver hur Sverige förändras av det varmare klimatet.

Läs mer

Erika Bjerström

Klimatkrisens Sverige

Relaterade artiklar

Foto: Kajsa Göransson

13 juni 2020

Erika Bjerström: “Coronapandemin är ett genrep”