Anna Greta Wide årets brunnslockspoet

Foto: Göteborgs universitetsbibliotek

Datum

4 December 2020

Foto

Göteborgs universitetsbibliotek

Anna Greta Wide var på sin tid mer läst än Karin Boye, men har nästan varit bortglömd sedan mitten av 1960-talet.

– Jag skulle vilja påstå att Anna Greta Wide kommer att framstå som en av förra seklets främsta svenska poeter, mer modern, mer samtida med 2020-talet. Och kanske Göteborgs främsta poet genom alla tider, säger Gunnar D Hansson, poet och en av jurymedlemmarna till Årets brunnslockspoet.

I samband med att släkten donerade en resväska full av efterlämnat aldrig tidigare utgivet material, uppmärksammas hon igen. Litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, hjälpte till att sammanställa materialet till de två jubileumsutgåvorna som nu finns publicerade i två volymer. Vem vänder i ljus mitt mörker (tidigare publicerade, samlade verk) och aldrig tidigare utgivet material i Sedan kan allting hända.

Hon skrev rimmad dikt när andra sprängde sonetter och hon stod vid sidan av samtidens larm. I de melodiska dikterna från de tidiga åren såväl som i de mer komplexa dikterna från de sista åren var hennes enda ärende: att finna sanningen. Människan är ofri, menade hon. Och sanningen är vägen till friheten.

– Wide utforskade ett alltigenom privat problemområde, det var jagets eviga kamp för livet och sanningen som utkämpades i dikten, skriver Dick Claésson.

På Anna Greta Wides födelsedag den 4 december hedras hon som Årets brunnslockspoet i hemstaden Göteborg, anordnat av Rain Gothenburg, Göteborgs Stad, med ett brunnslock illustrerat med en av poetens dikter. Samma helg uppmärksammas även Anna Greta Wide vid årets Poesimässa på Göteborgs Stadsbibliotek.

Relaterat

Om boken

Anna Greta Wide var en av de mest lästa unga poeterna under 1940-talet, men har nu länge varit nästan bortglömd. En väska med efterlämnat material har under ett drygt halvsekel gömt en litterär skatt. Det är hög tid att läsa Anna Greta Wides dikter - i vår tid.

Anna Greta Wide föddes 1920 och dog 1965. Hennes liv blev kort. Sex diktsamlingar, några dikter i tidningar och tidskrifter, ett par psalmer - och ett yrkesliv som lärare. Mer än så hann det inte bli.

Hon skrev rimmad dikt när andra sprängde sonetter och hon stod vid sidan av samtidens larm. I de melodiska dikterna från de tidiga åren såväl som i de mer komplexa dikterna från de sista åren var hennes enda ärende: att finna sanningen. Människan är ofri, menade hon. Och sanningen är vägen till friheten.

2018 donerade släkten en resväska till brädden full med efterlämnade diktmanuskript, brev och fotografier till Göteborgs universitetsbibliotek. Litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, har sedan dess gått igenom materialet och redigerat de två volymer som ges ut till hundraårsminnet av Anna Greta Wides födelse.

Vem vänder i ljus mitt mörker innehåller de dikter som publicerades mellan 1942 och 1964. Sedan kan allting hända innehåller tidigare opublicerade dikter, utkast och fragment från åren 1940 till 1965.

Läs mer

Anna Greta Wide

Sedan kan allting hända

Om boken

Anna Greta Wide var en av de mest lästa unga poeterna under 1940-talet, men har nu länge varit nästan bortglömd. En väska med efterlämnat material har under ett drygt halvsekel gömt en litterär skatt. Det är hög tid att läsa Anna Greta Wides dikter - i vår tid.

Anna Greta Wide föddes 1920 och dog 1965. Hennes liv blev kort. Sex diktsamlingar, några dikter i tidningar och tidskrifter, ett par psalmer - och ett yrkesliv som lärare. Mer än så hann det inte bli.

Hon skrev rimmad dikt när andra sprängde sonetter och hon stod vid sidan av samtidens larm. I de melodiska dikterna från de tidiga åren såväl som i de mer komplexa dikterna från de sista åren var hennes enda ärende: att finna sanningen. Människan är ofri, menade hon. Och sanningen är vägen till friheten.

2018 donerade släkten en resväska till brädden full med efterlämnade diktmanuskript, brev och fotografier till Göteborgs universitetsbibliotek. Litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, har sedan dess gått igenom materialet och redigerat de två volymer som ges ut till hundraårsminnet av Anna Greta Wides födelse.

Vem vänder i ljus mitt mörker innehåller de dikter som publicerades mellan 1942 och 1964. Sedan kan allting hända innehåller tidigare opublicerade dikter, utkast och fragment från åren 1940 till 1965.

Läs mer

Vem vänder i ljus mitt mörker

Anna Greta Wide

Vem vänder i ljus mitt mörker

Relaterade artiklar

Foto: Göteborgs universitetsbibliotek

4 december 2020

Anna Greta Wide årets brunnslockspoet