Antologi om hatspråk och demokratins framtid

Datum

13 April 2021

Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare? Och viktigast av allt - hur kan vi möta utmaningen?

I antologin Du blir vad du säger - om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal diskuterar författare och journalister dessa brännande frågor, och försöker också peka på några möjliga vägar framåt. Antologin ges ut av Svenska PEN i samarbete med Norstedts förlag.

– Hat och hot är vår tids kanske största utmaning för det fria ordet, både för att hatet och hoten tystar människor och för att samtalsklimatet leder till krav på att yttrandefriheten ska begränsas. Den här antologin tar upp den balansgången och pekar ut några tänkbara vägar framåt, säger Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN.

– Det är oroande när hat och hot förgiftar det demokratiska samtalet. För Norstedts är det en självklarhet att värna det fria ordet och att möta hatspråk med klarspråk. Vi är stolta och glada över att kunna bidra till denna viktiga diskussion genom att ge ut den här antologin, säger Patrik Hadenius., förlagschef på Norstedts.

Boken släpps den 13 april och har recensionsdag på Pressfrihetens dag den 3 maj.

Medverkande: Siri Hustvedt (USA), Jesper Bengtsson, Bilan Osman, Jennifer Clement (Mexiko), Elin Anna Labba, Anne Ramberg, Ola Larsmo, Louis Gitinywa (Rwanda), Mina Dennert, Lydia Cacho (Mexiko), Olle Wästberg, Philippe Sands (UK), Helle Klein, Nilanjana S Roy (Indien).

Redaktörer för antologin är Jesper Bengtsson (journalist och författare, samt nytillträdd förlagschef på Bokförlaget Atlas), Ingrid Carlberg (journalist, författare och inom kort ledamot i Svenska Akademien) samt Henrik Sjöberg (förlagsredaktör och översättare).

Allt överskott från försäljningen av boken går till Svenska PEN.

Relaterat

Om boken

Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare?

Och viktigast av allt - hur kan vi möta utmaningen?

I denna antologi diskuterar författare och journalister dessa brännande frågor, och försöker också peka på några möjliga vägar framåt.

Allt överskott från försäljningen av boken går till Svenska PEN.

Läs mer

Ingrid Carlberg, Jesper Bengtsson, Henrik Sjöberg

Du blir vad du säger