Du blir vad du säger

Författare

Ingrid Carlberg

Jesper Bengtsson

Henrik Sjöberg

Du blir vad du säger

Svenska

2021-04-16

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Debatt

Författare

Henrik Sjöberg

Recensionsdag

2021-05-03

Publiceringsdatum

2021-04-16

Formgivare omslag

Norstedts Ateljé

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden

Produktion

Papper

LABB Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

ScandBook AB

Produktdetaljer

ISBN

9789113117881

Antal Sidor

166

Vikt (kg)

0.337

Ryggbredd (mm)

17

Höjd (mm)

196

Bredd (mm)

142

Klimatpåverkan

182g CO2e
Papper
ca 142 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 26 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 13 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

The telegram reaches Sweden on the morning of Friday, 10 December 1896. Sixty-three-year-old Alfred Nobel has passed away quickly and unexpectedly during the night, at his villa in the Italian city of San Remo. The news makes it into Afton­bladet the same day. ‘Every educated Swede feels sorrow at the loss of one of their greatest countrymen,’ writes the newspaper, while avoiding the question that will soon be on every-one’s lips: Who will now inherit his riches?
NOBEL: The Enigmatic Alfred and His Prizes is the fascinating story of the path from Alfred Nobel’s youth to the high-stakes drama that enveloped the dynamite king’s last will and testament. Set against the backdrop of cities such as St Petersburg, Hamburg and Paris, and framed by family quarrels, heartbreak, successes and betrayals, NOBEL is also a captivating account of nineteenthcentury Europe that explores its political currents, literary treasures and scientific genius. This is a story about breaking boundaries. The awardwinning author and journalist Ingrid Carlberg has combed through archives in multiple countries, unearthing hitherto unknown sources that cast new light on the man who dreamed of doing good for humanity. She combines the researcher’s scholarly rigour with the readability and verve of a narrative journalist. In NOBEL, she has written the first cohesive, comprehensive work to tell the story of Alfred Nobel and the background to the Nobel prizes.Ingrid Carlberg (b. 1961) is a writer, journalist and since 2020 member of the Swedish Academy.

Läs mer

Ingrid Carlberg

Nobel

Om boken

”Jag skyndar på stegen och följer instruktionerna. Jag gör det för att jag har ledsnat på hatet, ledsnat på alla lögner och överdrifter som stjäl det mesta av syret. Jag gör det för att jag inte orkar med fler nättroll och säregna uppror. En fråga vill jag besvara innan vi kvävs: Hur hamnade vi här?”
Vi lever i en tid då trollfabriker, falska nyheter och virala folkstormar har blivit vardag. Gränsen mellan lögn och sanning blir alltmer diffus och en obskyr propagandametod har växt till ett av de stora hoten mot vår demokrati.Under sin långa karriär som journalist och författare har Ingrid Carlberg granskat många fjärrstyrda påverkanskampanjer med oklara avsändare. I Marionetterna följer hon spåren tillbaka i historien, till mellankrigstidens Berlin och Paris och den fascinerande berättelsen om pr-geniet Willi Münzenberg. På hemligt uppdrag av Lenin och Stalin styrde han en internationell propagandakoncern och etablerade den politiska marionetteater som nu har fått en renässans.Marionetterna är en starkt berörande historia som fångar människorna och dramatiken bakom manipulationerna. Berättelsen ställer det som händer i världen idag i blixtbelysning.

Läs mer

Marionetterna

Ingrid Carlberg

Marionetterna

Om boken

Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare?

Och viktigast av allt - hur kan vi möta utmaningen?

I denna antologi diskuterar författare och journalister dessa brännande frågor, och försöker också peka på några möjliga vägar framåt.

Allt överskott från försäljningen av boken går till Svenska PEN.

Läs mer

Du blir vad du säger

Ingrid Carlberg, Jesper Bengtsson, Henrik Sjöberg

Du blir vad du säger

Om boken

Nominerad till Augustpriset 2019!

Augustprisbelönade författaren och journalisten Ingrid Carlberg skriver den häpnadsväckande och osannolika berättelsen om mannen bakom historiens största pris: Alfred Nobel. Mannen som blev stenrik på sprängämnen, skrev poesi i hemlighet och drömde om fred på jorden.

Med både bred pensel och precision i detaljen skildrar hon Alfred Nobel och den värld som omgav honom. Det är en levande berättelse som följer Alfred från de fattiga småbarnsåren i Stockholm genom 1800-talets Europa till stroken i San Remo 10 december 1896, genom familjebråk och kärlekssorger, framgångar och svek. Det bittra dramat om testamentet, prisernas tillkomst, blir bokens naturliga crescendo. Nobel är en myllrande familjekrönika, där Alfreds dramatiska liv också sätts i sin naturvetenskapliga, litterära och politiska kontext efter de områden han valde ut för sina priser.

Vilka var de livserfarenheter som drev Alfred Nobel att vilja testamentera sin förmögenhet till den framtida forskningen? Vad var det för verklighet han ville påverka med sitt överraskande testamente?

Ingrid Carlberg kombinerar forskarens vetenskapliga ambitionsnivå med den berättande journalistikens närvaro och nerv. Boken bygger på en rad nya och hittills okända källor. Carlberg har grävt i arkiv i fem länder och plöjt de tusentals privata breven. Det har aldrig gjorts förut. Nobel är därmed den första samlade berättelsen om bakgrunden till Nobelpriset någonsin.

Läs mer

NOBEL

Ingrid Carlberg

NOBEL

Om boken

Raoul Wallenberg hade tänkt sig ett annat liv. Han sökte ingen hjälteroll och egentligen inget äventyr. Krigsvåren 1944 skulle han fylla 32 år och arbetade på en litet handelsföretag som importerade gäss, kalkoner och äggpulver från Ungern. Han var utbildad arkitekt, satsade på en karriär i näringslivet men hade svårt att hitta rätt. Han var uttråkad.

Så kom Förintelsen till Ungern. En amerikansk-svensk räddningsaktion för de sista resterna av Europas judiska befolkning diskuterades. Svenska regeringen uppmanades skicka någon, men vem? En serie tillfälligheter gjorde att allas ögon föll på livsmedelshandlaren Raoul Wallenberg.

Ett halvår senare gick Raoul Wallenberg frivilligt de sovjetiska trupperna till mötes i ett utbombat Budapest. Han skulle aldrig komma tillbaka till Sverige.

"Det står ett rum här och väntar på dig ..." är inte bara en stor berättelse, som tar andan ur läsaren. Den är också resultatet av en historisk forskningsinsats i hittills både okända och outnyttjade arkiv. För första gången någonsin presenteras här den fullständiga historien om Raoul Wallenberg, så långt man kommer i källorna idag - barndomen och den tidiga karriären i krigets Stockholm, de dramatiska sex månaderna i Budapest, omständigheterna kring hans arrestering och fängelsevistelse i Sovjetunionen, samt det utdragna politiska spelet om hans öde fram till idag. För första gången kan vi också följa Raoul Wallenbergs familj genom hela den serie tragiska diplomatiska misslyckanden, som ledde till att han aldrig kom tillbaka. Berättelsen ger ett spännande svar på frågan hur det kom sig att Raoul Wallenberg i slutet av sjuttiotalet lyftes fram som amerikansk hjälte och blev en fråga av hög prioritet i Vita huset.

Författaren Ingrid Carlberg har med vetenskaplig precision arbetat fram en omskakande läsupplevelse, där kända gestalter i historien plötsligt får liv. Personen Raoul Wallenberg framträder ur skuggorna, hans tillvaro i Moskvas fängelser likaså. Täta nedslag i samtidshistorien skapar en djupare förståelse för vad som egentligen hände och varför.

"A truly fascinating, subtle and revelatory portrait of this enigmatic character and perhaps the closest any historian has got to the real man and the truth of his fate."
Simon Sebag Montefiore

Läs mer

"Det står ett rum här och väntar på dig ..."

Ingrid Carlberg

"Det står ett rum här och väntar på dig ..."

Om boken

Aung San Suu Kyi har blivit en ikon för kampen för demokrati i Burma - ja, för hela världen. I år är det ett år sedan hon släpptes fri från sin 21-åriga husarrest och 20 år sedan hon tilldelades Nobels fredspris.

På samma sätt som Nelson Mandela, Martin Luther King och Mahatma Gandhi har Aung San Suu Kyi blivit en ikon för kampen för frihet. Men vem är hon egentligen? Vad driver henne till att göra så stora personliga uppoffringar för sitt land? Och vad kommer att hända nu när hon äntligen släppts fri?

I denna uppdaterade biografi ger Jesper Bengtsson, som var en av de första svenska journalister att träffa Aung San Suu Kyi för en personlig intervju efter hennes frigivning, en unik bild av en av vår tids mest omtalade politiska personligheter.

Han beskriver hennes bakgrund som dotter till Burmas frihetshjälte Aung San, åren i England och New York och hennes återkomst till Burma på 1980-talet. Militärjuntan kastade henne i husarrest redan 1989. Ändå förblir hon en samlande kraft för Burmas demokratirörelse. Hennes namn är så laddat att många i Burma inte ens vågar nämna det offentligt - hon kallas "The Lady". Internationellt har hennes berömmelse ökat ju längre tid hon hållits kvar i husarresten, och hon fick Nobels fredspris 1991. Över hela världen förknippas hon med en fredlig kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Lördagen den 13 november 2010 släpptes hon äntligen fri efter totalt 20 år i husarrest.

Aung San Suu Kyis öde har också inneburit att hon varit isolerad från sin familj. Hennes make Michael Aris dog i cancer 1999 utan att de kunde ta farväl av varandra. Sönerna Alexander och Kim har tvingats leva en stor del av sina liv utan kontakt med modern.
Aung San Suu Kyis dragningskraft handlar om hennes personliga karisma och mod, men också om att hon personifierar en av vår tids stora frågor: Vad krävs för att demokrati ska växa fram ur djupt auktoritära system? Vi vet nu också hur snabbt sådana regimer kan falla - skillnaden är att i Burma finns en samlande kraft i Aung San Suu Kyi och hennes parti.

Läs mer

Aung San Suu Kyi

Jesper Bengtsson

Aung San Suu Kyi

Om boken

På samma sätt som Nelson Mandela, Martin Luther King och Mahatma Gandhi har Aung San Suu Kyi blivit en ikon för kampen för frihet. Men vem är hon egentligen? Vad driver henne till att göra så stora personliga uppoffringar för sitt land?

I biografin En kamp för frihet ger journalisten och författaren Jesper Bengtsson en bild av en av vår tids mest omtalade politiska personligheter. Han beskriver hennes bakgrund som dotter till Burmas frihetshjälte Aung San, åren i England och New York och hennes återkomst till Burma på 1980-talet. Militärjuntan kastade henne i husarrest redan 1989. Ändå förblir hon en samlande kraft för Burmas demokratirörelse. Hennes namn är så laddat att många i Burma inte ens vågar nämna det offentligt. Internationellt har hennes berömmelse ökat ju längre tid hon hållits kvar i husarresten, och hon fick Nobels fredspris 1991. Över hela världen förknippas hon med en fredlig kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Men Aung San Suu Kyis öde har också inneburit att hon varit isolerad från sin familj. Hennes make Michael Aris dog i cancer 1999 utan att de kunde ta farväl av varandra. Sönerna Alexander och Kim har tvingats leva en stor del av sina liv utan kontakt med modern.
Aung San Suu Kyis dragningskraft handlar om hennes personliga karisma och mod, men också om att hon personifierar en av vår tids stora frågor: Vad krävs för att demokrati ska växa fram ur djupt auktoritära system?

Läs mer

En kamp för frihet - Aung San Suu Kyi

Jesper Bengtsson

En kamp för frihet - Aung San Suu Kyi

Om boken

Stefan och Jari skulle resa till ön Qeshm i Persiska viken för att lära en grupp iranska byggjobbare att gjuta i hårdbetong. De såg fram mot uppdraget, som skulle ta två veckor. Ingen av dem hade varit i Iran förut. Ett kul jobb. Ett nytt land. De lämnade Sverige tidigt på morgonen den 12 februari 2006.
Det skulle ta fjorton månader innan de kom hem igen.

Redan första dagen, efter ett snabbt besök på byggarbetsplatsen, bestämde Stefan och Jari sig för att ta en promenad ned till stranden. De såg några delfiner som hoppade i vattnet och gick ut på piren för att ta lite bilder. När de vände tillbaka till hotellet möttes de av fyra militärer. Under de följande dagarna förhördes de flera gånger av säkerhetspolisen samtidigt som de jobbade med betonggolvet. Vid ett tillfälle varade förhöret i 13 timmar. Ibland tvingades de ha ögonbindel under förhören. Den 29 februari 2006 häktades de anklagade för spioneri och transportades till ett fängelse i Bandar Abbas, där de senare dömdes till tre års fängelse.

426 dagar i Iran är berättelsen om hur två byggjobbare från Falköping gör ett enkelt misstag och blir offer för en storpolitisk konflikt. Det handlar om känslan av att dras allt djupare ned i något man först vägrar förstå allvaret i. Det handlar om erfarenheten av att sitta mer än 14 månader i fängelse i ett land styrt av en av världens mest brutala regimer.

Men det är också bli en berättelse om det som hände på hemmaplan. I ett slag blev två familjer utan män och fäder. Stefan och hans fru Ann har två barn, två och sex år gamla när han försvann. Jaris sambo Helena var gravid i tredje månaden. Deras dotter Alexandra föddes när han satt i fängelse och hon var sju månader när han släpptes fri. Hur klarade Ann och Helena av att bli lämnade ensamma? Hur orkade de med trycket från pressen samtidigt som de arbetade tillsammans med UD och riksdagsmannen Urban Ahlin för att få sina män fria? Och hur förklarar man för sina barn att pappa dömts till fängelse i Iran?
Läs mer

426 dagar i Iran

Jesper Bengtsson

426 dagar i Iran

Om boken

På jakt efter en större förståelse för spelet kring de moderna antidepressiva medicinerna tar Ingrid Carlberg läsaren med från Sigmund Freud i artonhundratalets Wien till PR-strategier och marknadsplaner i nutidens multinationella läkemedelsbolag.

Uppskattningsvis 600 000 svenskar tar dagligen någon av de moderna antidepressiva medicinerna. Många vittnar om att de sannolikt inte varit i livet idag om läkemedlen inte hade funnits. Andra upplever att problemen blivit större med än utan medicinerna. I boken berättar några av dem sin historia.

Få läkemedel har som "lyckopillren" väckt så starka känslor i samhällsdebatten och lyfts till så tydliga kulturella symboler för vår samtid. De heter egentligen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, men är mer kända under varumärken som Prozac, Cipramil och Zoloft. Världens allra första depressionsmedicin i den här familjen var dock en svensk uppfinning, signerad nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Pillret är en fascinerande berättelse som blottlägger de tuffa ideologiska motsättningarna inom psykiatrin - biologi mot Freud, medicin mot samtal, "piller mot prat" - och de smarta knepen i marknadsspelet om läkemedelsmiljonerna. Men det är inte någon svartvit historia som i sista kapitlet sorterar skurkarna i ena hörnet och änglarna i det andra. Spelet om själen är betydligt mer komplicerat än så: Ska psykiska problem ses som biologiska maskinfel eller som själsliga reaktioner på livserfarenheter? Vad betyder det att läkarutbildningarna om depression betalades med läkemedelsföretagens marknadsföringspengar? Och lämpar sig sjukdomsdiagnoser för marknadsvidgande PR-lanseringar?

Läs mer

Pillret

Ingrid Carlberg

Pillret

Om boken

Efter andra världskriget betaktades Burma som ett av Sydostasiens mest lovande länder, med väldiga naturtillgångar, utbildad befolkning och en demokratisk konstitution efter ett sekel av kolonialism. Men landet slets sönder av politiska, ekonomiska och etniska problem. Dessutom använde stormakterna Burma som en experimentverkstad för kalla kriget, vilket ledde till att den Gyllene Triangeln blev världens främsta producent av heroin. Det kaos som rådde under 1950-talet var också den främsta ursäkten för militären att 1962 gripa makten genom en kupp. Fortfarande håller de landet i ett järngrepp.

Hur blev Burma ett förlorat land? Jesper Bengtsson skildrar kolonialismen, de etniska konflikterna, droghandeln, juntans makt, förtrycket av de mänskliga rättigheterna och kampen för demokrati i sökandet efter svar.

Läs mer

Granatklockorna i Myitkyina

Jesper Bengtsson

Granatklockorna i Myitkyina

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

28 maj 2024

Ingrid Carlberg får Anna Lindh-priset 2024

Nyheter