Henrik Berggren och Ingrid Carlberg får Stiftelsen Klockrosens stipendium

Foto: Göran Segelholm

Datum

27 Maj 2024

Foto

Göran Segelholm

Författarna får 100 000 kronor vardera för sina böcker Marioneterna respektive Landet utanför.

Stiftelsen Klockrosen grundades 2020 av makarna Börje Frelin och Kerstin Ekman. Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd åt författare av skönlitterära och essäistiska verk som har fordrat efterforskning eller resor. Områden inom musik belönas också. Stipendierna kan inte sökas utan visar uppskattning av ett verk med förhoppning om att medlen kan vara till hjälp för fortsatt konstnärlig verksamhet.

Henrik Berggren får stipendiet för sin trilogi Landet utanför och juryns motivering lyder:

”På en spänstig och lättillgänglig prosa får vi följa kända och okända svenskar under ett världskrig då beslutsfattare och politiker balanserar på slak lina för att upprätthålla svensk neutralitet. Detta verk rymmer angelägna kunskaper som hjälper oss förstå vår tid.”

Foto: Kajsa Göransson

Ingrid Carlberg får stipendiet för sin bok Marionetterna. Juryns motivering lyder:

”En  medryckande och klargörande berättelse om propagandans utveckling och allt bredare tillämpning från ryska revolutionen in i vår tid.”

Relaterat

Om boken

”Jag skyndar på stegen och följer instruktionerna. Jag gör det för att jag har ledsnat på hatet, ledsnat på alla lögner och överdrifter som stjäl det mesta av syret. Jag gör det för att jag inte orkar med fler nättroll och säregna uppror. En fråga vill jag besvara innan vi kvävs: Hur hamnade vi här?”
Vi lever i en tid då trollfabriker, falska nyheter och virala folkstormar har blivit vardag. Gränsen mellan lögn och sanning blir alltmer diffus och en obskyr propagandametod har växt till ett av de stora hoten mot vår demokrati.Under sin långa karriär som journalist och författare har Ingrid Carlberg granskat många fjärrstyrda påverkanskampanjer med oklara avsändare. I Marionetterna följer hon spåren tillbaka i historien, till mellankrigstidens Berlin och Paris och den fascinerande berättelsen om pr-geniet Willi Münzenberg. På hemligt uppdrag av Lenin och Stalin styrde han en internationell propagandakoncern och etablerade den politiska marionetteater som nu har fått en renässans.Marionetterna är en starkt berörande historia som fångar människorna och dramatiken bakom manipulationerna. Berättelsen ställer det som händer i världen idag i blixtbelysning.

Läs mer

Ingrid Carlberg

Marionetterna

Om boken

Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den stora urladdningen mellan stormakterna.

Ransoneringskort delades ut, den illa utrustade svenska armén mobiliserades, kommunister internerades och riksdagen började förbereda grundlagsändringar för att begränsa tryckfriheten.

Men samtidigt som ljusen släcktes i många av Europas städer fortsatte vardagslivet i Sverige. Biograferna gick för fullt, dansorkestrarna spelade, män och kvinnor blev kära och fick barn, författarna skrev böcker och sportaffärerna sålde kälkar och skidor som aldrig förr under den snörika vintern.

Den första delen av trilogin Landet utanför skildrar hur kända och mindre kända svenskars liv gestaltade sig under det första krigsåret. Framställningen går fram till den mörka sommaren 1940 då de tyska arméerna stod segerrika på den europeiska kontinenten och endast Storbritannien kämpade vidare.

Skulle Sverige kunna hålla sig utanför världskriget? Borde Sverige göra det?

Läs mer

Landet utanför

Henrik Berggren

Landet utanför

Relaterade artiklar

Foto: Kajsa Göransson

28 maj 2024

Ingrid Carlberg får Anna Lindh-priset 2024