Ingrid Carlberg tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Foto: Kajsa Göransson

Datum

1 September 2020

Foto

Kajsa Göransson

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset, delas i år ut för sjätte gången. I år går priset till Ingrid Carlberg för boken Nobel

– I sin historietrogna bok lyfter Ingrid Carlberg på ett inspirerande sätt fram ingenjören, innovatören och entreprenören Alfred Nobel, säger Tuula Teeri, vd IVA.

I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hur skickligt Ingrid Carlberg skildrat den tid av vetenskapliga och teknologiska genombrott som Alfred Nobel levde i och bidrog till.

– Den metod jag använder mig av som författare, för att levandegöra en person och en tid, är exakt samma som jag använde som journalist när jag gjorde långa berättande reportage i Dagens Nyheter. Sedan är det här en betydligt mer ambitiös historisk research, säger Ingrid Carlberg. Min pappa var bergsingenjör, liksom hans far, farfar och farfarsfar. Han hade varit mycket stolt över att jag får det här fina priset.

Priset överlämnas till Ingrid Carlberg vid ett webbinarium på IVA om Journalistik i kris den 24 september.

Juryns motivering i sin helhet:

”Biografin Nobel – Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris är en enastående prestation. Med mobilisering av all sin förmåga från många år som undersökande och berättande journalist har Ingrid Carlberg skrivit den ultimata biografin över ingenjören, innovatören, entreprenören och den store donatorn Alfred Nobel.

Via envetet grävande i arkiv i många länder har hon fått fram förbluffande mycket av nya fakta om den svensk som mer än någon annan lyser över världen. Motivkretsen bakom Nobels donation står betydligt klarare efter Carlbergs bok. På ett skickligt sätt har Ingrid Carlberg också skildrat den tid av vetenskapliga och teknologiska genombrott som Alfred Nobel levde i och bidrog till. Entreprenörens/innovatörens möda genom motstånd och motgångar berättas så att den känns för läsare 150 år senare.”

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset

Priset lanserades 2015 och främjar ett vetenskapligt synsätt i media samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Journalister verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Prissumman är 100 000 kronor. Priset har möjliggjorts genom bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Juryn

Prisjuryn består av fem IVA-ledamöter. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Relaterat

Om boken

Läs mer

Ingrid Carlberg

NOBEL

Relaterade artiklar

Foto: Kajsa Göransson

19 oktober 2023

Samfundet De Nio prisar Ingrid Carlberg