Anders Svensson

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Anders Svensson är journalist och språkvetare och arbetar som chefredaktör på Språktidningen. Han skriver språkkrönikor i Dagens Nyheter och Fokus.

Utgivning

Om boken

Vem bestämde att man skulle skriva på det här viset? När ändrades det? Varför gäller inte regeln jag fick lära mig i skolan längre? Och varför väcker vissa språkfrågor så starka känslor?

Till skillnad från matematikens lagar är språkets regler fulla av undantag, av starka böjningar, variationer och oregelbundenheter. Dessa normer är dessutom i ständig förändring.

I Viktig svenska tar Lena Lind Palicki och Anders Svensson upp språkfrågorna vi älskar att diskutera och benar ut vad dom handlar om. Vad är det vi egentligen pratar om när vi pratar om språk? Dessutom ger författarna rekommendationer i en rad språkriktighetsfrågor och väljer ibland andra vägar än till exempel Svenska Akademiens ordlista eller andra auktoriteter – som när dom förespråkar dom istället för de och dem.

Läs mer

Anders Svensson, Lena Lind Palicki

Viktig svenska

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

28 mars 2023

Våra nya böcker i april 2023

NyheterBoknyheter