Carl Larsson

Författare

Ulwa Neergaard

Carl Larsson

Svenska

1999-11-08

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Konst

Författare

Publiceringsdatum

1999-11-08

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113007045

Antal Sidor

605

Vikt (kg)

5.098

Böcker av författaren

Om boken

Det är svårt att finna en svensk konstnärsgärning som varit så rik, som blivit så folkkär och vida spridd och som betytt så mycket för så många som Carl Larssons. Ulwa Neergaard, som är konstnärens dotterdotter, var under många år intendent och förståndare för Carl Larsson-gården i Sundborn. Med detta verk, som hon samlat material till under stor del av sitt vuxna liv, har hon velat ge en så fullständig dokumentation som möjligt över Carl Larssons konstnärliga livsgärning.. Texten, som kronologiskt berättar om konstnärens liv från födelse till död, består till största delen av hittills opublicerade brev och andra dokument ur familjearkivet. I brev till familjen, till beställare och mecenater eller till konstnärsvänner kan vi därmed höra Carl Larsson själv beskriva hur den enorma konstnärliga produktionen växer fram. Boken ger samtidigt prov på denna produktion i ett slösande rikt bildmaterial, där tonvikten lagts på sådana bilder som mera sällan eller aldrig reproducerats i bokform, och som ofta finns i privat ägo. Verket avslutas, av praktiska skäl i ett eget band, med en fullständig verkskatalog över Carl Larssons konstnärliga produktion, som upptar ca 1900 nummer och där varje bild dokumenteras med uppgifter om tillkomstår, material, mått, utställningar mm. Med sina ca 800 bilder, varav ca 600 i färg och 200 svartvitt, sina drygt 750 sidor och sin eleganta formgivning blir Carl Larsson. Signerat med pensel och penna ett unikt och värdigt monument över en konstnärsgärning som tillhör vårt nationalarv. Ulwa Neergaard, dotter till Brita, Carl och Karin Larssons femte barn, var mellan 1975 och 1987 intendent vid Carl Larsson-gården i Sundborn. Hennes expertis har anlitats av bl a Nationalmuseum och Victoria & Albert Museum.

Läs mer

Ulwa Neergaard

Carl Larsson