Sveriges historia: 1830-1920

Författare

Bo Stråth

Sveriges historia: 1830-1920

Svenska

2012-03-23

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Historia

Författare

Recensionsdag

2012-04-18

Publiceringsdatum

2012-03-23

Formgivare omslag

Carl Åkesson

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Serie

Sveriges historia

Läsordning

6

Format

Inbunden

Produktion

Papper

Multi Art Matt

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113024424

Antal Sidor

712

Vikt (kg)

2.082

Ryggbredd (mm)

53

Höjd (mm)

250

Bredd (mm)

177

Böcker av författaren

Om boken

Tiden från 1830 till 1920 präglades av tron på att framtiden kunde gestaltas genom skapande politik och ekonomiska framsteg. Men framtidstron innebar inte att perioden var en lång raksträcka till det demokratiska genombrottet 1920.

Motsättningarna var tidvis starka och flera olika framtidsscenarier tävlade med varandra under starka intressekonflikter. Utgången av konflikterna var absolut inte given på förhand. En konfliktlinje gällde kungamakt eller folkmakt. Andra motsättningar gällde hur fattigfrågan skulle lösas, fördelningskampen mellan arbete och kapital i det framväxande industrisamhället, bildningsfrågan och statskyrkans religiösa och politiska auktoritet. Feminismen tog form och vann i styrka under perioden.

Här beskrivs också Sveriges definitiva etablerande som en småstat efter tidigare århundradens stormaktsprägel. Detta sker mot bakgrund av en dynamisk europeisk geopolitik med växande motsättningar mellan Ryssland, Storbritannien och från 1871 Tyskland, där det gällde för Sverige att hitta en position i Östersjöområdet. En viktig del av den geopolitiska orienteringen gällde unionen Sverige-Norge (1814-1905).

Bandet består av tre delar:
1. Det långsamma letandet efter kompromisser på politiska konflikter som på sikt ledde till framväxten av en kompromisskultur för inre konsolidering.
2. De ekonomiska framstegen och fördelningskonflikterna, härunder också befolkningens förändringar vad gäller storlek, tillväxt och förvärvsarbete i spåren av industrialisering och urbanisering.
3. Det kulturella formandet av Sverige med vetenskap och konst.

Läs mer

Bo Stråth

Sveriges historia: 1830-1920