Älskade fascism

Författare

Henrik Arnstad

Älskade fascism

Svenska

2013-03-15

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Samhälle/Politik

Författare

Recensionsdag

2013-04-03

Publiceringsdatum

2013-03-15

Formgivare omslag

Calle Ljungström

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok, Häftad, Pocket, Pocket

Produktion

Papper

Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113034102

Antal Sidor

453

Vikt (kg)

0.76

Ryggbredd (mm)

31

Höjd (mm)

234

Bredd (mm)

160

Klimatpåverkan

795g CO2e
Papper
ca 481 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 8 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 306 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

Idag kallar sig alla demokrater. Men den som frågar vad begreppet demokrati egentligen betyder får osäkra svar. Vi har glömt vad demokrati är - därmed är demokratin sårbar.

Demokratins bultande hjärta är en samhällssyn vars grund är inkludering och dialog.

Denna bok går bortom de vanliga ytliga beskrivningarna av demokrati. Den utgår från modern internationell demokratiforskning och beskriver demokratins anatomi: den demokratiska ideologin.

Enligt demokratisk ideologi är människor jämlika. Alla är välkomna att delta i det offentliga samtalet och samhällets beslutsprocesser. Oavsett hudfärg, kön, religion, social status, religion, etnicitet, etc.

Demokrati är ett mycket gammalt fenomen, kanske lika gammalt som mänskligheten? Boken innehåller en svindlande resa genom demokratins - och antidemokratins - historia från forntid till i dag.

Boken är en storslagen skildring av demokratins ideologi och historia, resultatet av sex års arbete. Verket ger läsaren en demokratisk bildning, som blivit livsviktig i nutidens politiska mörker.

Läs mer

Henrik Arnstad

Hatade demokrati

Om boken

För första gången någonsin på svenska, en modern redogörelse för 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika ideologiska innovation: fascismen.

Från mellankrigstidens italienska svartskjortor under Mussolini, via Adolf Hitlers nazister, ungerska pilkorsare och andra brunskjortade organisationer till dagens Sverigedemokrater och Anders Behring Breiviks terrorism.

Efter 1945 devalverades ideologin på innehåll. Fascism blev enbart ett tomt politiskt skällsord, som användes av både öst och väst under kalla kriget. Men efter murens fall vitaliserades den internationella forskningen och har kommit fram till nya och avgörande resultat. Men dessa har inte nått Sverige förrän nu. Det är i sista minuten, eftersom ideologin återigen har nått inflytande i de europeiska parlamenten.

Historikern och författaren Henrik Arnstad har skrivit ett blivande standardverk med potential att i grunden förändra det svenska politiska landskapet.

Boken är uppdelad i tio tematiska delar som behandlar fascismens tillkomst, väg till makten, förhållandet till traditionell högerpolitik, rasismen och Förintelsen, kvinnliga fascister och ideologins genusperspektiv, dagens fascistiska rörelser och så vidare.

Läs mer

Älskade fascism

Henrik Arnstad

Älskade fascism

Om boken

Följ med på en resa i ett axelmakternas Europa som än idag ligger i slagskugga från Nazitysklands glansdagar. Ett Europa som - med undantag av Tyskland självt - inte har lyckats göra upp med sin historia. Ett Europa där myter och selektiv glömska styr hur det kollektiva minnet tillåts hantera det förflutna.

"Adolf Hitler var en demokratiskt vald ledare i en västerländsk demokrati. Däri ligger hela problemet."

Efter andra världskriget låg Europa i ruiner - dels konkret, men också moraliskt. Allra svårast var situationen för de länder som valt att göra gemensam sak med Nazityskland. De så kallade axelmakterna. Idag uppfattar vi det aggressiva och rasistiska Nazityskland framför allt som ett hot, men under kriget kunde Tyskland och nazismen även vara ett löfte. Relativt små nationer kunde - om de marscherade med tyskarna - se fram emot en lysande framtid i det nya Europa, där framtidens Stortyska rike skulle regera i tusen år framöver.
Vi reser till den enda demokratin som frivilligt slogs för Hitler, Finland. Till offermyternas Italien och Österrike. Vi gör nedslag i Sovjetunionen, Japan - och även det neutrala Sverige. Självklart besöker vi Tyskland, den europeiska skuldens hjärta.
Efter sin hyllade bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget - och om mannen som utformade den - Spelaren Christian Günther, ger sig författaren Henrik Arnstad ut i ett västerland som genomsyras av frågor kring historisk skuld. Boken Skyldig till skuld använder sig av de allra senaste internationella forskningsrönen för att ge en problematiserad, men samtidigt lättläst, bild av hur en plågad kontinent försöker hantera det djupaste av mänskligt mörker. Moral, historia och minne - bortom de klichéartade framställningarna angående nazismen och andra världskriget.

Läs mer

Skyldig till skuld

Henrik Arnstad

Skyldig till skuld

Nyheter

Foto: Hanna K. Neikter

30 augusti 2018

”I dag är det antidemokratin som drar hårdast i repet”

Nyheter