I saklighet och ett förvildat språk

Författare

Hans Isaksson

I saklighet och ett förvildat språk

2012-11-15

Svenska

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Författare

Publiceringsdatum

2012-11-15

Kategori

Essäer

Bokinformation

Språk

Svenska

Originalspråk

Svenska

Format

Danskt band

Produktion

Papper

Scandia 2000

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113051673

Antal Sidor

112

Vikt (kg)

0.167

Ryggbredd (mm)

10

Höjd (mm)

190

Bredd (mm)

121

Klimatpåverkan

175g CO2e
Papper
ca 106 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 2 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 67 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

En av våra viktigaste och mest inflytelserika författare är han, Staffan Söderblom. Och han är det på fler sätt än ett. Född 1947 debuterade han redan 1977 med diktsamlingen Landskapsrum 12, vilken två år senare följdes upp med Siktdjup: oktober. I takt med att hans rykte som poet och essäist ökade arbetade han under flera år som redaktör på Norstedts förlag. År 1996 blev han adjungerad professor och konstnärlig ledare vid Litterär gestaltning i Göteborg. Sedan dess har han haft ett slags inofficiellt mentorskap för en stor del av den yngre svenska författarkåren.

I takt med att hans betydelse för yngre författare blivit allt grundmurat och diskuterat har alldeles för lite sagts om hans egen poesi, trots mängder av utmärkelser och hyllningar. De tre redaktörerna för boken - Gunnar D Hansson, Hans Isaksson och Lotta Lotass - resonerar och frågar om "presumtiva uttolkare har tvekat att ta sig an hans dikter av rädsla för att mäta sig med en av landets främsta läsare?" eller om det är "den omfattande essäistiken som skymmer hans egna dikter?"

Några av landets främsta poeter och prosaister har nu skrivit varsin text om sitt förhållande till Staffan Söderblom och hans författarskap, med betoning på just poesin. Det är en bok som många läsare fått vänta alldeles för länge på. De medverkande författarna är Lars Andersson, Bengt Berg, Stewe Claeson, Sigrid Combüchen, Gunnar D Hansson, Ann Jäderlund, Hans Isaksson, Lotta Lotass, Eva Runefelt, Marie Silkeberg samt Lennart Sjögren.

Utgivna böcker av Staffan Söderblom (urval):

Landskapsrum 12 (1977)
Siktdjup: oktober (1979)
Tjälens dygn (1981)
Vita revir (1983)
Mycket lycklig (1985)
Dikterna (1987)
Andra dikter (1988)
Folkliv (1989)
Folkvalda (med Jan Håkan Dahlström) (1989)
Ursinnet (1991)
Skriva (1991)
Den döde andas (1993)
Röster över vattnet (med Gunnar Brusewitz) (1993)
Harry Martinson (1994)
Diktens tal (1996)
Legohjon åt alltet (med Bengt Emil Johnson) (1998)
Knittlar (2000)
Jag vill vara allt vitt. Läsningar av det ambivalenta; Bengt Berg (2005)
Och jag var länge död. Läsningar av det ambivalenta; Olav H. Hauge (2005)
Och jag var länge död (2006)
Örnarnas rike (foton av Brutus Östling) (2007)
Sa han (2009)


Läs mer

Hans Isaksson

I saklighet och ett förvildat språk