Kära Svan

Författare

Elisabeth Berchtold

Kära Svan

2016-04-12

Svenska

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Författare

Publiceringsdatum

2016-04-12

Recensionsdag

2016-05-02

Formgivare omslag

Peter Karlsson

Kategori

Lyrik

Bokinformation

Språk

Svenska

Originalspråk

Svenska

Format

Danskt band

Produktion

Papper

Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113071213

Antal Sidor

159

Vikt (kg)

0.254

Ryggbredd (mm)

12

Höjd (mm)

190

Bredd (mm)

150

Miljöpåverkan

181g CO2e
Papper
ca 90 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar med utsläpp från deras inköpta el och utsläpp skogsbruk och transporter.

Tryck
ca 14 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el och fjärrvärme per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 77 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. Vi beräknar att en genomsnittlig lastbil med dieselmotor används och olika fartyg vid t ex långväga frakt (container) eller frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen utifrån genomsnittstal från alla transporter och genomsnittliga utsläpp från tryckeri och pappersval. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut mycket mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Kära Svan

Recensioner

”Men som del av ett ständigt pågående samtal mellan kvinnor – över tid och rum – har det sin självklara plats.” /SvD

Böcker av författaren

Om boken

I Modersmyter ligger myten på lur bakom bebisbädden, inbäddad mellan lakanen, intill barnets mjuka skinn, tryckt mot din kropp.

Elisabeth Berchtold har i sin tredje diktsamling begett sig in i modersmytens djupa skogar. Bland hundar, hindar och harar jagar Diana jägaren, skjuter mödrar vagnen framför sig.

En kvinna föder på papperslakan i lysrörsljus ett blodigt barn. Att ta till sig, att skjuta ifrån.

I en blandning av myt och vardag skrivs moderserfarenheter fram. Landskapet och djuren, våldet, smärtan, ömheten och omsorgen väver in och ut ur varandra. Förväntningar och normer bär också på en saga.

Läs mer

Elisabeth Berchtold

Modersmyter

Om boken

Elisabeth Berchtolds nya diktsamling "Kära svan" rör sig i en krets av skapande kvinnor, där tiden kan anas vara slutet av 1800-talet. Där är den nya kvinnan som växer fram i sin konstutövning, fastän hela tiden hållen tillbaka av de konservativa krafterna i samhället. Där är hon som målar med ett sådant stort självförtroende att samtiden får stå tillbaka, hon anser att den inte är mogen hennes konst och väljer att verka i en grupp av bara kvinnor. Där är hon som vill få respekt och bekräftelse för sitt skrivande på samma villkor som de författande männen. Där är hon som försöker lägga skrivandet åt sidan, sliten mellan kraven på att fylla den förväntade rollen som god hustru och den alltmer obändiga viljan att skriva.

"tre av De fem var i ateljén idag, jag visade porträtt jag jobbar med samt några av de stora Landskapen det finns ett löfte mellan oss, det känns påtagligt kvällen som väntar vårt hemliga rum Att inte veta vad som kommer att hända, vilka röster som ska tala ur oss och genom vilka bilder"

Kära svan är skriven genom, till och i dialog med dessa konstnärer, deras verk och skapande.

Läs mer

Kära Svan

Elisabeth Berchtold

Kära Svan

Om boken

I Elisabeth Berchtolds diktsamling leker Eurydike i underjorden. Vi följer efter Rosa på bal hotfullt hyllande, ut på rosenbalkongen. En Lucia bländar med sitt vargula sken. Och Maria faller i påfågelsvirvlande moln uppåt och nedåt.

Fyra kvinnonamn och fyra diktsviter:

Eurydike: Två flickor tyr sig till varandra i underjorden samtidigt som de involverar sig i laddade lekar. Letar i minnet och härmar vuxenvärlden utan att kunna svara på varför de befinner sig i de jordiga gångarna.

Rosa: Rosas röst hörs inte - men andra talar om henne och om hennes kropp. När hon lämnar drömmen blir de oroliga. De vill få in henne i drömmen igen. Göra allt för att det ska bli som förut, bli fint igen.

Lucia: En vit orörlig kropp, först tycks hon död men hon spricker ut i syn, hörsel, lukt, kroppsvätskor. Kissar tecken i snön, varar. Blir kropp, blir hud, röst, språk och hon skriker! Hon söker upprättelse och hämnd. Hon vill ha revolution!

Maria: Ett passionsmöte. Kropparna faller mot varandra, inåt och utåt i en intim känsla av uppgående och förälskelse, utsatthet och åtrå. Finns det i extasens blindhet, i att förlora sig i närhet och beroende, samtidigt frihet och ömsesidig respekt?

Läs mer

Marialucia

Elisabeth Berchtold

Marialucia