Norstedts 200 nedslag

Författare

Johan Erséus

Norstedts 200 nedslag

Svenska

2023-01-17

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Historia

Mediekontakt

Fanny Birath

Författare

Johan Erséus

Recensionsdag

2023-02-08

Publiceringsdatum

2023-01-17

Formgivare omslag

Lotta Kühlhorn

Formgivare

Lotta Kühlhorn

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Formgivare

Lotta Kühlhorn

Format

Inbunden

Produktion

Papper

Amber Graphics

Miljömärkning

Ja

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113128108

Antal Sidor

199

Vikt (kg)

0.905

Ryggbredd (mm)

24

Höjd (mm)

268

Bredd (mm)

197

Klimatpåverkan

947g CO2e
Papper
ca 573 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 10 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 364 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

När Per Adolf Norstedt 1823 tog över ett litet tryckeri på Lilla Nygatan i Stockholm efter änkan till J. Lindh började en lång historia, en historia som pågår än i dag i verksamheten på Sveriges äldsta förlag – Norstedts, som firar tvåhundraårsjubileum år 2023.
Historien om tryckeriet och om förlagsverksamheten har berättats förr, i avhandlingar och branschhistoriska översikter. Men vilka avtryck har förlaget i tegelborgen på Riddarholmen i Stockholm gjort i svensk litteratur och kultur – eller i världen? I tvåhundra illustrerade nedslag från dessa tvåhundra år skildras både lustfyllt och intresseväckande såväl välkända som bortglömda böcker och miljöer, författare och medarbetare, och en hel del andra som på olika sätt haft med Norstedts att göra. De skissar en berättelse inte bara om förlaget, utan också om Stockholm och svensk kulturhistoria.

Läs mer

Johan Erséus

Norstedts 200 nedslag