Kulturbarn

Författare

Åsa Beckman

Kulturbarn

Svenska

2024-03-25

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Essäer

Mediekontakt

Katarina Lindell

Författare

Recensionsdag

2024-04-09

Publiceringsdatum

2024-03-25

Formgivare omslag

Sara R. Acedo

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok, Ljudbok

Produktion

Papper

Munken Print

Miljömärkning

Ja

Tryckeri/Producent

ScandBook UAB

Produktdetaljer

ISBN

9789113130538

Antal Sidor

254

Vikt (kg)

0.319

Ryggbredd (mm)

22

Höjd (mm)

195

Bredd (mm)

128

Klimatpåverkan

219g CO2e
Papper
ca 106 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 14 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 100 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Kulturbarn

Recensioner

”Åsa Beckman berättar övertygande om kulturbarnets skamliga mörker”

”Två tredjedelar in i boken är konstnärerna nästan uteslutande män. Sen gör kvinnorna entré: Kerstin Thorvall, Anna Wahlgren, Sonja Åkesson. Det skapar en snygg balans som ringar in den diffusa gränsen mellan konstnärsmytens patriarkala utgångspunkter och dess genusöverskridande dimensioner.”

”Boken är flyhänt skriven, och uppläggningen skapar en aptitlig rytm från det personliga till det allmänna och sedan ner i det privata igen.”

Dagens Nyheter

”Beckman vet vad hon talar om”

”Bilden Beckman ger av Författaren är allt annat än smickrande, men den är inte entydig. Det vore poänglöst att skriva en hyllning av en så upphöjd figur som författaren varit genom historien. Att låta bristerna ta plats är också att göra någon mänsklig.

Åsa Beckman gör det på ett omsorgsfullt, noggrant och personligt sätt. Att läsa Kulturbarn är som att höra en vän berätta om en främmande värld, samtidigt som fördomarna om den sakta avtar.”

Göteborgs-Posten

”Hennes personliga erfarenheter är omistliga”

”Boken är inte navelskåderi. Den handlar om många barn och deras föräldrar.

Man hoppas att Kulturbarn lockar fler att skriva i samma litterära form, det finns ett tomrum att fylla. De flesta kommer dock att misslyckas.

Att skriva essäer är ett mästarprov. Beckman har sitt diplom.”

Aftonbladet

Böcker av författaren

Om boken

"Förutom att Åsa Beckman på ett intressant sätt behandlar ett angeläget ämne är det en glädje att ta del av hennes rika språk och formuleringskonst. Helt enkelt briljant!" Betyg 5/5.
BibliotekstjänstÅsa Beckman växer upp i en familj som präglas av hennes far, författaren och poeten Erik Beckman. Där finns en stark kärlek men också perioder av vacklande självkänsla, otrohet och missbruk som kommer att påverka henne – då och länge efteråt.Med åren har hon börjat intressera sig för hur barn till författare verkar utveckla ett medberoende till sina både utlevande och känsliga föräldrar. Tidigt lär sig barnen att stötta och uppmuntra, får svårt att själva ta plats och anpassar sig för att inte störa deras skrivprocess. Samtidigt får de finna sig i att förvandlas till ”material” och se sig själva dyka upp i föräldrars böcker. De här barnen förstår en sak: att konsten är viktigare än livet.Det blir en essä om många av de författarbarn som hon läst, hört och identifierat sig med, och hon nystar i trådarna i sitt eget liv. Här berättar hon för första gången rakt om sin egen barndom och väjer inte för det svåra.

Läs mer

Åsa Beckman

Kulturbarn

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

27 mars 2024

Åsa Beckman: ”Barnen lär sig att konsten går före livet”

IntervjuerNyheter