Det tysta övertagandet

Författare

Noreena Hertz

Översättare

Gunnar Sandin

Sten Andersson

Det tysta övertagandet

2004-09-13

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Debatt

Översättare

Gunnar Sandin, Sten Andersson

Författare

Publiceringsdatum

2004-09-13

Bokinformation

Originaltitel

The Silent Takeover

Originalspråk

Svenska

Format

Inbunden, Pocket

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789151843100

Antal Sidor

216

Vikt (kg)

0.565

Höjd (mm)

215

Bredd (mm)

155

Böcker av författaren

Om boken

För varje dollar västvärlden ger utvecklingsländerna i stöd, betalar utvecklingsländerna nio dollar tillbaka i räntor... Vi bombarderas med bilder av fattigdom, terrorism, krig och kollapsande stater. Men frågar vi oss någonsin vad den verkliga roten till dessa problem är? Noreena Hertz, en av världens ledande experter på ekonomisk globalisering, attackerar tredje världens skuld som det problem vi måste lösa för att uppnå stabilitet i världen. I Afrika pågår ett folkmord. 30 miljoner människor är infekterade av hiv/aids och världen bara står vid sidan av och låter dem dö. I Latinamerika kalhuggs regnskogar i en så oroväckande takt att till och med Pentagon nu anger den globala uppvärmningen som ett större hot mot världens säkerhet än terrorismen. I Asien får extremistorganisationer stöd inom områden där staten står handfallen. I denna chockerande och epokgörande bok hävdar Noreena Hertz att den gemensamma nämnaren är utvecklingsvärldens olösta skuldproblem. Skuldfällan är en berättelse om girighet men också om sårbarhet, om ojämnt fördelad makt och maktmissbruk, om korrupta diktatorer och bekymmerslösa låntagare, om intressen från kalla krigets tid och om påtryckningar från Wall Street, om regeringar i utvecklingsländer som får lånen och befolkningar i samma länder som aldrig ser röken av dem. Noreena Hertz presenterar en radikal plan för att göra något åt skuldkrisen. Hon menar att det inte handlar om höger eller vänster utan om rätt eller fel, krig eller fred. Något måste göras nu.

Läs mer

Noreena Hertz

Skuldfällan

Om boken

Av världens 100 största ekonomiska maktfaktorer är nu 51 företag och bara 49 stater. Det tysta övertagandet handlar om hur företagen tar över politikens roll och i allt högre grad styr världen, hur de har tagit makten från politikerna och därmed i förlängningen från folket. Till exempel är General Motors och Fords omsättning större än BNP för Afrika söder om Sahara; IBM, BP och General Electric har tillgångar som överstiger den ekonomiska potentialen hos de flesta mindre nationer. Enbart Bill Gates tillgångar var strax före ingången till 2000-talet lika stora som den sammanlagda förmögenheten hos 50 procent av de sämst ställda amerikanska familjerna. Noreena Hertz målar upp en bild av hur det genomkommersialiserade samhället fungerar, hur företagen och deras organisationer styr politikerna genom finansiering och hot, och delvis även styr opinionen genom att kontrollera forskningen och medierna. Hur ska man då kunna ändra på detta? Noreena Hertz driver inte en entydig linje. Hon är öppen för komplexiteten i frågorna och strategierna vilken gör boken både uppmuntrande och deprimerande: Konsumentrörelsen kan ställa krav och driva fram förbättringar men de fattigaste har inte ens någon makt som konsumenter, miljöorganisationer kan slå direkt mot makten men är beroende av mediernas rapportering, storföretagen suger ut vinst ur människor och natur världen över men det finns företagsledare som använder sitt inflytande väl och lyckas uträtta mer än regeringar.

Läs mer

Det tysta övertagandet

Noreena Hertz

Det tysta övertagandet