Johan Fredrikzon

Foto: Shoey Sindel

Utforska författaren

Johan Fredrikzon är idéhistoriker, verksam vid Stockholms universitet, KTH och University of California, Berkeley. Han forskar om kunskapshistoria, särskilt den tidiga digitaliseringens kulturtekniker i Sverige.

Utgivning

Om boken

Vad har döden haft för betydelse för den skrivande människan? Vad kan världens första råvarukris lära oss om den globala ekonomin och kriser idag? Hur gick det till när den tyska matematikern Emmy Noether förändrade den moderna fysiken i grunden men sedan blev i princip bortglömd? Vad har 1800-talets akrobatikkonst att säga om kapitalismens verkningar och människans gränser? Och hur kan bilden av Onkel Tom i Harriett Beecher Stowes klassiker förklara debatten om rasism i dagens USA?
I Bildningsboxen förklarar och fördjupar Sveriges främsta forskare händelser i historien och samtiden. Essäerna behandlar naturvetenskap, samhällsvetenskap, historia, ekonomi och litteratur men är skrivna i ett personligt och lättillgängligt format. Det är folkbildning av bästa snitt.Bildningsboxen är ett samarbete mellan Anekdot/Bildningspodden och Norstedts förlag.

Läs mer

Leif Runefelt, Malin Nilsson, Åsa Bharathi Larsson, Johan Fredrikzon, Julia Ravanis

Bildningsboxen 2