Bildningsboxen 2
bildningsboken_1.jpg
bildningsboken_5.jpg

Författare

Leif Runefelt

Malin Nilsson

Åsa Bharathi Larsson

Johan Fredrikzon

Julia Ravanis

Bildningsboxen 2

Svenska

2023-04-28

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Essäer

Mediekontakt

Lina Sjögren

Författare

Recensionsdag

2023-05-16

Publiceringsdatum

2023-04-28

Formgivare omslag

Fredrik Andersson (Familjen)

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Serie

Bildningsboxen

Läsordning

2

Format

Häftad

Produktion

Papper

Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Ja

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113128597

Antal Sidor

240

Vikt (kg)

0.422

Ryggbredd (mm)

30

Höjd (mm)

190

Bredd (mm)

126

Klimatpåverkan

268g CO2e
Papper
ca 133 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 27 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 108 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

Vad har döden haft för betydelse för den skrivande människan? Vad kan världens första råvarukris lära oss om den globala ekonomin och kriser idag? Hur gick det till när den tyska matematikern Emmy Noether förändrade den moderna fysiken i grunden men sedan blev i princip bortglömd? Vad har 1800-talets akrobatikkonst att säga om kapitalismens verkningar och människans gränser? Och hur kan bilden av Onkel Tom i Harriett Beecher Stowes klassiker förklara debatten om rasism i dagens USA?
I Bildningsboxen förklarar och fördjupar Sveriges främsta forskare händelser i historien och samtiden. Essäerna behandlar naturvetenskap, samhällsvetenskap, historia, ekonomi och litteratur men är skrivna i ett personligt och lättillgängligt format. Det är folkbildning av bästa snitt.Bildningsboxen är ett samarbete mellan Anekdot/Bildningspodden och Norstedts förlag.

Läs mer

Leif Runefelt, Malin Nilsson, Åsa Bharathi Larsson, Johan Fredrikzon, Julia Ravanis

Bildningsboxen 2

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

28 mars 2023

Våra nya böcker i april 2023

NyheterBoknyheter
bildningsboken_1.jpg
bildningsboken_5.jpg