Norstedts
kundservice

AI-policy

/

AI-policy

Löfte om öppenhet i användandet av Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens spelar en växande roll i samhället och inom vår bransch. Norstedts Förlagsgrupp strävar efter öka vår egen kunskap och vi ska använda AI när det gynnar oss, våra författare och läsare. Vi ser styrkan i AI:s potential men är också medvetna om de risker som är förknippade med den nya tekniken.

Därför vill vi ge följande löfte till alla våra upphovspersoner, läsare, lyssnare och samarbetspartners:

Tydlighet

Vi strävar efter att läsare, lyssnare och samarbetspartner alltid ska förstå när AI-verktyg har använts. I de fall AI har använts kommer det tydligt framgå. Våra upphovspersoner ska alltid veta om vi använder AI-verktyg i förlagets arbete.

Förbehåll

Vi strävar efter att ingen träning av artificiell intelligens ska göras utifrån text eller bild från våra böcker. 

Återkoppling och dialog

Vi värdesätter synpunkter och uppmuntrar aktivt återkoppling kring vår användning av AI. Vi tror på en öppen dialog för att säkerställa att vi kontinuerligt kan förbättra vårt arbete och våra produkter.