Ishmael Beah

Foto: John Madere

Utforska författaren

Ishmael Beah slog igenom 2007 med sin memoar En lång väg hem. Han är aktiv inom UNICEF och bor numera i New York.

Utgivning

Om boken

De gamla vännerna Benjamin och Bockarie återvänder till sin hemstad Impiri efter ett inbördeskrig. Staden ligger i ruiner, marken är täckt av skelett och allt är förtvivlan. Men sakta fylls Impiri av liv när allt fler människor kommer tillbaka. Kriget är över, men invånarna i staden är ändå inte förskonade från de hot och faror som omger dem.

Går det att återvända till en stad som skövlats av kriget, bilda familj på nytt och återuppväcka traditioner som gått förlorade?

Läs mer

Ishmael Beah

Strålande morgondag

Om boken

Med det blodiga diamantkriget i Sierra Leone i färskt minne kommer här historien som skildrar dess helvete från en barnsoldats perspektiv; Ishmael Beah var tolv år när han tvångsrekryterades till regeringsarmén. Hans historia lämnar ingen oberörd.

"Det var en gång en jägare som gav sig in i djungeln för att skjuta en apa. Han hade bara letat i några minuter då han såg apan sitta bekvämt på en gren i ett lågt träd. Apan märkte honom inte, trots fotstegens tilltagande krasande mot de torra löven när han närmade sig. Då han kommit tillräckligt nära och tydligt kunde se apan tog han skydd bakom ett träd, höjde geväret och siktade. Just som han skulle krama avtryckaren sade apan. "Om du skjuter mig kommer din mor att dö, och om du låter bli kommer din far att dö." Apan satte sig tillrätta, mumsade på sin mat, och kliade sig då och då förnöjt på huvudet eller på sidan av magen. Vad skulle du göra om du var jägaren?"

Som sjuåring ruvade Ishmael i hemlighet på svaret: han skulle skjuta apan så att den aldrig mer skulle kunna ställa denna avskyvärda fråga. Fabeln åskådliggör det ofattbart grymma krigets dilemma, där barn ställs mot vuxna och de vuxna kan möta döden i form av en barnsoldats bajonett.
Tolv år gammal, efter många strapatser och ohyggliga upplevelser, blir Ishmael tvångsrekryterad till Sierra Leones krigsmakt i striderna mot rebellarmén, RUF. Där blir han kvar i tre år som fruktad barnsoldat tills han mot betalning "löses ut" av en UNICEF-representant.
Tillsammans med några andra unga pojkar skickas han till ett rehabiliteringscenter för att "avprogrammeras".
I Ishmael Beahs fall lyckas det - han återfår sin tillit till andra människor. För flera av hans kamrater går det sämre.
Lång väg hem är en stark och omskakande skildring av ett barn som dras in i ett krig och tvingas välja sida, som soldat. Beahs berättelse bär vittnesbörd om de ohyggligheter som ett krig för med sig, särskilt för de mest utsatta, barnen, som skickas ut på slagfältet, neddrogade med vapen i hand. Det är en berättelse som inte lämnar någon oberörd.

Läs mer

Lång väg hem

Ishmael Beah

Lång väg hem