Svenska Akademien prisar Tore Janson

Foto: Allan Seppa, SNS

Datum

18 Maj 2017

Foto

Allan Seppa, SNS

Svenska Akademien tilldelar språkvetaren Tore Janson Johan Lundblads pris 2017.

Tore Janson är språkvetare, född 1936. 1964 disputerade han med avhandlingen Latin prose prefaces och därefter var han assisterande professor vid University of California i två år. Han blev professor i latin vid Göteborgs universitet 1985 och professor i afrikanska språk vid samma lärosäte 1998. Tore Janson har översatt flera verk från latinet bland annat av Cicero, Catullus och Horatius.

Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753-1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. De första mottagarna har varit 2013 Johan Tralau, 2014 Lars Rydbeck, 2015 Anders Cullhed och 2016 Ida Östenberg. Prisbeloppet är på 80 000 kronor.

Tore Jansons bok Germanerna nominerades till Augustpriset (Årets bästa fackbok) 2013 med motiveringen:

”Nyktert, pedagogiskt och högaktuellt går Tore Janson igenom berättelser, språk och spår som knutits till germanerna. Genom tiderna har de brukats och missbrukats i nationella myter och identiteter. En bok som utan åthävor påminner oss om vikten av historia – på gott och på ont.”

Relaterade artiklar

Foto: Allan Seppa, SNS

18 maj 2017

Svenska Akademien prisar Tore Janson