2000-talets första stora kvinnliga manifest?

Foto: Caterina Turroni

Datum

21 Februari 2018

Foto

Caterina Turroni

Efter höstens metoo-uppror är behovet av att förstå mekanismerna bakom nedtystandet av kvinnor mer angeläget än någonsin. Mary Beard är en av världens främsta historieforskare och kanske den mest kvalificerade personen att plocka isär den västerländska kulturens inbyggda kvinnofientlighet. 

Beards nya bok Kvinnor och makt har i utländsk press redan beskrivits som den viktigaste boken i sitt fält sedan Kate Milletts Sexual Politics från 1970. Intresset för frågorna som Beard ställer har inte bara synts i media, utan även i försäljningsstatistiken. I januari toppade boken till exempel Sunday Times bestsellerlista. Efter 2017 års kollektiva feministiska uppvaknade och en iver att göra upp med gamla strukturer, är det nu vi är redo för 2000-talets stora feministiska manifest?

I Kvinnor och makt redogör Beard på ett slagkraftigt sätt för hur kvinnor som har tagit plats genom historien har behandlats. Med exempel från mytologin, historieskrivningen och populärkulturen målar Mary Beard upp en tidslinje – från det antika Grekland till dagens nättrollande i sociala medier – där hon ger konkreta exempel på hur kvinnor har tystats ner. Historiskt sett, menar Beard, har kvinnors röster representerat en subversiv kraft som har utgjort ett hot mot staten och makten; att framgångsrikt socialiseras in till att bli man har därför stått i nära relation till ens förmåga att tysta ner kvinnor.

I Kvinnor och makt drar Beard det hela ett varv till – hon menar att det är en förenkling att beskriva nedtystandet av kvinnor som ett renodlat tecken på kvinnohat. Uteslutandet av kvinnor i maktens rum beskriver hon snarare som ett kollektivt felslut, där vi har fostrats in till att likställa makt med manlighet. Utifrån sina personliga erfarenheter och historiska exempel ställer Mary Beard frågan: Om kvinnorna inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver förändra snarare än kvinnorna?

Kvinnor och makt är inte bara en historisk redogörelse, det är en argumentation i varför kvinnor inte ska anpassa sig efter maktens manligt kodade spelregler. Beard menar att vi bör skifta makt från att vara en egenskap som enskilda individer besitter – till att beteckna ett kollektivt görande.

Med Kvinnor och makt ställer Beard inte bara en diagnos av den västerländska kulturens maktstrukturer – hon kommer dessutom med förslag på botemedel.

Mary Beard är medlem av British Academy och American Academy of Arts and Sciences och gav 2016 ut boken SPQR, där hon tittar på Roms historia från en ny synvinkel.

Relaterat

Om boken

Med kvickhet och briljans återkommer Mary Beard, professor i antikens historia och Storbritanniens mest kända forskare i klassiska studier, till genusfrågorna och beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.

Utifrån sina personliga erfarenheter av sexism och könskodad aggressivitet på nätet ställer Mary Beard frågan: Om kvinnorna inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver omdefiniera snarare än kvinnorna?

Läs mer

Mary Beard

Kvinnor och Makt

Relaterade artiklar

Foto: Caterina Turroni och Lion TV

7 april 2020

Mary Beard om konsten och människorna