Gunvor Hofmo

Foto: Credit Gyldendal

Utforska författaren

Gunvor Hofmo (1921-1995) räknas som en av Norges mest betydelsefulla moderna poeter. På grund av sjukdom låg hon flera gånger inlagd på sjukhus, vilket hon kom att skildra i sin senare diktning där krigets lidanden, sorg, förlust och sjukhustillvaro är återkommande teman. Hon förkommer också i den postumt utgivna Ruth Maiers dagbok, som skildrar Ruths och Gunvors förälskelse i andra världskrigets och Förintelsens skugga.

Utgivning

Om boken

Gunvor Hofmos diktning berättar om ensamhet, men också om en stark inre värme, om längtan efter ett sammanhang, efter närhet till andra människor. Där finns återgivande av mystiska och religiösa upplevelser, där finns gåtfulla visioner, ibland vackra och lockande, andra gånger skrämmande, närgångna och hotfulla.

Gunvor Hofmo räknas allmänt som en av de viktigaste representanterna för nittonhundratalets nordiska poesi. Alltid sin egen, men hela tiden öppen för nya läsarter och tolkningar. Det är knappast förvånande att hennes lyrik har haft stort inflytande på efterkommande poeter, i hemlandet Norge förstås, men också i Sverige.

Jag glömmer ingen
också smärtan stryker
längs en bruten kvist
jag glömmer ingen
om jag kysser dig.

Jag glömmer ingen är en efterlängtad volym av hennes dikter, i urval och i tolkning av poeterna Eva Runefelt och Staffan Söderblom. Dikterna presenteras även i ett nyskrivet efterord av poeten Elise Ingvarsson.

"Den kanske märkligaste kvinnliga poeten i Norden sedan Edith Södergran." Kristianstadsbladet

Läs mer

Gunvor Hofmo

Jag glömmer ingen

Recensioner

”Med en Södergransk känslighet omvandlar Hofmo så skickligt värk till verk, att jag när jag läser henne, förvandlas till en medvärkande.”

”en smärtsam, vacker och kristallisk poesi. Hon får oss att förstå den isande känslan av att vara ensam i världen, avstängd från de levande men också från de döda.”

”Hofmo framstår som en av den nordiska diktkonstens absolut främsta där hela klangbilden av både modernism och traditionalism samlats.”

”I Gunvor Hofmos diktning finns Södergranskt patos och Ekelöfsk besjälning.”

Nyheter

Foto: Gyldendal

6 februari 2019

”En av den nordiska diktkonstens absolut främsta”

Nyheter