Jag glömmer ingen

Författare

Gunvor Hofmo

Översättare

Staffan Söderblom

Eva Runefelt

Jag glömmer ingen

Svenska

2019-01-02

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Lyrik

Översättare

Staffan Söderblom, Eva Runefelt

Författare

Recensionsdag

2019-01-23

Publiceringsdatum

2019-01-02

Formgivare omslag

Lukas Möllersten

Bokinformation

Originaltitel

Selected Poems

Originalspråk

Norska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Papper

LABB Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113094144

Antal Sidor

153

Vikt (kg)

0.347

Ryggbredd (mm)

21

Höjd (mm)

219

Bredd (mm)

142

Klimatpåverkan

363g CO2e
Papper
ca 220 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 4 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 139 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Jag glömmer ingen

Recensioner

”Med en Södergransk känslighet omvandlar Hofmo så skickligt värk till verk, att jag när jag läser henne, förvandlas till en medvärkande.”

”en smärtsam, vacker och kristallisk poesi. Hon får oss att förstå den isande känslan av att vara ensam i världen, avstängd från de levande men också från de döda.”

”Hofmo framstår som en av den nordiska diktkonstens absolut främsta där hela klangbilden av både modernism och traditionalism samlats.”

”I Gunvor Hofmos diktning finns Södergranskt patos och Ekelöfsk besjälning.”

Böcker av författaren

Om boken

Gunvor Hofmos diktning berättar om ensamhet, men också om en stark inre värme, om längtan efter ett sammanhang, efter närhet till andra människor. Där finns återgivande av mystiska och religiösa upplevelser, där finns gåtfulla visioner, ibland vackra och lockande, andra gånger skrämmande, närgångna och hotfulla.

Gunvor Hofmo räknas allmänt som en av de viktigaste representanterna för nittonhundratalets nordiska poesi. Alltid sin egen, men hela tiden öppen för nya läsarter och tolkningar. Det är knappast förvånande att hennes lyrik har haft stort inflytande på efterkommande poeter, i hemlandet Norge förstås, men också i Sverige.

Jag glömmer ingen
också smärtan stryker
längs en bruten kvist
jag glömmer ingen
om jag kysser dig.

Jag glömmer ingen är en efterlängtad volym av hennes dikter, i urval och i tolkning av poeterna Eva Runefelt och Staffan Söderblom. Dikterna presenteras även i ett nyskrivet efterord av poeten Elise Ingvarsson.

"Den kanske märkligaste kvinnliga poeten i Norden sedan Edith Södergran." Kristianstadsbladet

Läs mer

Gunvor Hofmo

Jag glömmer ingen

Nyheter

Foto: Gyldendal

6 februari 2019

”En av den nordiska diktkonstens absolut främsta”

Nyheter