Nya böcker i februari!

Datum

6 Februari 2019

Skönlitteratur

Ingmar Bergman – Romantrilogin
Ingmar Bergmans tre verk Den goda viljan (1991), Söndagsbarn (1993) och Enskilda samtal (1996) brukar omnämnas som den sena romantrilogin då de skrevs direkt för boksidan och inte - som hans filmberättelser - utifrån tanken att bli film.

Per Olov Enqvist – Magnetisörens femte vinter
En historisk roman om Friedrich Meisner, en tysk magnetisör, som anländer till staden Seefond hösten 1793, där det bor en doktor med en blind dotter. Magnetisören påstår att han kan bota blindheten med sin unika behandling. Men är han en undergörare eller en kvacksalvare?

Jeffrey Eugenides – Tidig musik
En samling av Eguenides noveller, som han skrivit sedan slutet av åttiotalet. Många av dem handlar om själsligt självskadebeteende. Få samtida författare skriver lika träffsäkert om företrädesvis välutbildade män och kvinnor ur medelklassen vars liv sakta men säkert börjat rämna.

Fakta och sakprosa

Ta-Nehisi Coates – Vi hade makten i åtta år
Åren 2008-2016 markerar inte bara en unik period för det nordamerikanska presidentskapet utan är också en dramatisk tid för politik, aktivism, kultur och arv. Tack vare författaren och journalisten Ta-Nehisi Coates finns nu en möjlighet att komma nära dessa åtta avgörande år på ett både politiskt och mänskligt plan.

Lotte Möller – Bin och människor
Förhållandet mellan människa och natur löper som en röd tråd genom boken: hur det har sett ut genom historien, men också hur det tar sig uttryck idag, när den oroväckande bidöden gör binas framtid mycket osäker. Vad händer då med oss?

Helena von Zweigbergk – Grejen med saker
I Grejen med saker undersöker Helena von Zweigbergk vårt förhållande till saker. Ur ett mycket personligt perspektiv frågar hon sig vad vi vill med våra saker. Varför känns de så viktiga att skaffa? Kan de vara besjälade?