Att vara lycklig som småbarnsförälder är ingen självklarhet

Foto: Johan Wennerdal

Datum

8 Mars 2019

Foto

Johan Wennerdal

Det finns ett hav av böcker om föräldraskap, men där majoriteten fokuserar på utmaningar hos barnet. Det är däremot inte lika vanligt med böcker om föräldrarnas välmående. För vad gör man när det känns som att man inte längre orkar vara en bra förälder, efter månader av sömnbrist och trotsande treåringar? Och vad innebär det egentligen att vara en ”bra” förälder? Dessa är några av de frågor som tas upp i Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdals bok Må bra som förälder.

Hej Clara och Helga! Vilka är ni?

– Vi är psykologer och småbarnsföräldrar. Vi är även kollegor och nära vänner och vi lärde känna varandra bättre under tiden då vi samtidigt var föräldralediga med andra barnet.

Hur kom ni på idén till boken och varför tror ni att en sådan här bok behövs?

– Vi pratade under tiden då vi båda var föräldralediga en hel del om föräldraskapet och hur det påverkade oss. Det är underbart men också stundtals svårt att vara förälder, något vi ser både i vår yrkesroll som psykologer och bland andra omkring oss i liknande livssituation. Vi blev själva överväldigade av hur mycket föräldraskapet påverkade vårt egna mående, och insåg samtidigt hur lite det talas eller finns skrivet om det. Fokus är oftast på att hantera barnet, vilket självklart också är viktigt, men vi saknade en bok med fokus på föräldrars mående. Som förälder får man en helt ny roll i livet där det som kommer i första hand är att ta hand om sitt barn, en omställning som även kan påverka känslolivet. Det är normalt att känna att det stundtals är svårt att vara förälder, inte ett tecken på att något är fel eller att man inte älskar sitt barn. Många upplever krav och förväntningar, både från sig själva och omgivningen, och det är svårt att räcka till på alla områden.

Vad kan man som småbarnsförälder få ut av att läsa Må bra som förälder?

– Förhoppningsvis en känsla av att man inte är ensam i kombination med mer konkreta strategier för att hantera föräldraskapets svårigheter. I boken utgår vi från olika vanliga teman, eller utmaningar, under småbarnsåren såsom stress, nedstämdhet, ilska, sömnbrist, oro och påfrestningar på parrelationen. Du behöver inte brottas med några stora problem för att läsa boken utan fokus är på vardagliga utmaningar och situationer som de flesta kan känna igen sig i. I boken varvas fallexempel och fakta om känslor med mer praktiska övningar och arbetsblad.

Vad har ni fått för reaktioner från andra småbarnsföräldrar?

– Mycket igenkänning och positiva kommentarer om att det är ett viktigt ämne. De allra flesta verkar känna igen sig i åtminstone några av de utmaningar vi har med i boken.

Relaterat

Om boken

Hur tar man hand om sig själv efter månader med otillräcklig sömn? Hur orkar man med att vara en bra förälder till en treåring som trotsar? Hur förlåter man sig själv när man inte orkar som man borde? Och vad är ens en "bra" förälder?

Studier visar på paradoxen: att bli förälder, det kanske största och lyckligaste som kan hända en, verkar för många följas av en minskad livskvalitet, åtminstone kortsiktigt. Många upplever också att det saknas utrymme i föräldraskapet för andra känslor och upplevelser än lycka, njutning och prestation.

Det finns gott om böcker som försöker lösa utmaningar hos barnet, till exempel med sömn och trots. Men den här boken riktar sig helt mot föräldrarnas mående, deras känslor och reaktioner. Författarna koncentrerar sig på allmängiltiga problem i vardagliga situationer där de flesta som har små barn känner igen sig. Här får man såväl personliga berättelser som teorier och dessutom konkreta verktyg för självhjälp: enkla beprövade övningar som ska underlätta för föräldrar att må bättre under småbarnsåren.

Läs mer

Helga Johnsson Wennerdal, Clara Zelleroth

Må bra som förälder

Relaterade artiklar

4 juli 2019

Vårda relationen under småbarnsåren

Foto: Johan Wennerdal

8 mars 2019

Att vara lycklig som småbarnsförälder är ingen självklarhet