Lev mer, tänk mindre

Datum

19 Augusti 2019

Boken Lev mer, tänk mindre visar hur du med hjälp av metoden metakognitiv terapi (MCT) kan bli fri från nedstämdhet. Terapiformen håller på att slå igenom på bred front i världen, som ett ny behandlingsform.

Pia Callesen är utbildad psykolog vid University of Wales och Köpenhamns universitet samt vidareutbildad i kognitiv och metakognitiv terapi. Lev mer, tänk mindre har blivit en bästsäljare i Danmark.

Hon skriver i förordet till boken:

– I den här boken gör jag upp med det föråldrade synsättet att depression är ett okontrollerbart tillstånd som drabbar oss, och som vi inte själva har någon möjlighet att påverka. Jag gör också upp med de lika föråldrade behandlingsmetoder som består i många års samtalsterapi och läkemedelsbehandling, och introducerar i stället en ny och mycket effektiv metod, nämligen metakognitiv terapi.

Depression är ett växande problem för allt fler, och WHO larmar om att depression inom tre år blir den största sjukdomsbördan i världen. Men vad kan man som enskild göra åt det? Vi har vant oss vid att tackla en kris genom att bearbeta den, tänka och analysera - men det är enligt behandlingsformen fel väg att gå. I stället bör vi låta saker passera och metakognitiv terapi lär oss hur.

Boken introducerar metoder för den som lider av nedstämdhet, men är även användbar för den som vill slippa hamna där. Genom att sluta grubbla och oroa oss återfår vi livsglädje och energi.

Relaterat

Om boken

Lev mer, tänk mindre visar hur du med hjälp av metoden metakognitiv terapi (MCT) kan bli fri från depression och nedstämdhet. Terapiformen håller på att slå igenom på bred front i världen, som ett nytt sätt att behandla depression.

Depression är ett växande problem för allt fler, och WHO larmar om att depression inom tre år blir den största sjukdomsbördan i världen. Men vad kan man som enskild göra åt det? Vi har vant oss vid att tackla en kris genom att bearbeta den, tänka och analysera - men det är enligt behandlingsformen fel väg att gå. I stället bör vi låta saker passera och metakognitiv terapi lär oss hur.

Boken introducerar metoder för den som lider av nedstämdhet, men är även användbar för den som vill slippa hamna där. Genom att sluta grubbla och oroa oss återfår vi livsglädje och energi.

Läs mer

Pia Callesen

Lev mer, tänk mindre

Relaterade artiklar

Foto: Erik Abel

2 januari 2024

Våra nya böcker i januari