Den ofrivilliga ensamheten – vår tids folksjukdom

Foto: Kajsa Göransson

Datum

26 Augusti 2019

Foto

Kajsa Göransson

Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna oss ensamma. Att vinna över ensamheten av Anna Bennich handlar om det som kan beskrivas som en av vår tids folksjukdomar: den ofrivilliga ensamheten. Det kan vara en faktisk avsaknad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor man har runt omkring sig.

Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, möter många människor som kämpar med olika former av ensamhet. Här beskriver hon tillståndets olika uttryck, orsaker och effekter. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv. Hon lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.

Anna Bennich vill med boken öka medvetenheten och kunskapen om ensamhet på ett bredare plan.

- Det här är långt ifrån en fråga som enbart handlar om att den enskilda måste rycka upp sig och ta ansvar för sin situation. Vi måste också se hur samhället bidrar till att förstärka den här problematiken. Det behövs ökad kunskap och det behövs ett omfamnande av frågan på samhällsnivå.

Anna Bennich menar att vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står såväl samhället som den drabbade ofta handfallna när det kommer till att åtgärda problemet. Hur gör man egentligen för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap?

- Ensamhet behöver få en självklar plats på folkhälsokartan. Vi behöver minska skammen och tabun kring ensamheten, i alla dess skepnader. För att göra det måste vi prata mer om det, och börja göra förändringar.

Relaterat

Om boken

Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsaknad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor man har runt omkring sig.

Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står såväl samhället som den drabbade ofta handfallna när det kommer till att åtgärda problemet. Hur gör man egentligen för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap?

Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, möter många människor som kämpar med olika former av ensamhet. Här beskriver hon tillståndets olika uttryck, orsaker och effekter. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv. Hon lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.

Läs mer

Anna Bennich, Anna Bennich

Att vinna över ensamheten

Relaterade artiklar

Foto: Robbie Bailey

15 juni 2020

Siri Hustvedt värd för Sommar i P1