Prisade av Samfundet De Nio

Foto: Lars Werdelin / Magnus Liam Karlsson

Datum

17 Februari 2021

Foto

Lars Werdelin / Magnus Liam Karlsson

Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio på livstid valda ledamöter. Samfundet instiftades 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.

Nu har de tillkännagivit nya pristagare: Inger Edelfeldt tilldelas Stina Aronsons pris på 150 000 kronor och Stefan Jonsson får De Nios Vinterpris med en prissumma på 100 000 kronor. 

Samfundet De Nio består av följande ledamöter: Nina Burton, Jonas Ellerström, Kerstin Ekman, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Anna Williams, Madeleine Gustafsson och Johan Svedjedal.

Läs mer på: samfundetdenio.se

Relaterade artiklar

Foto: Elvira Glänte

27 februari 2024

Våra nya böcker i mars 2024

NyheterBoknyheter