Rapport från Sopornas planet

Författare

Stefan Jonsson

Rapport från Sopornas planet

Svenska

2010-01-13

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Essäer

Författare

Recensionsdag

2010-01-18

Publiceringsdatum

2010-01-13

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113024882

Antal Sidor

332

Vikt (kg)

0.592

Ryggbredd (mm)

27

Höjd (mm)

217

Bredd (mm)

144

Böcker av författaren

Om boken

Konsten är nödvändig för demokratin och dess överlevnad. Konst är kunskapsinstrument i egen rätt och förstår samhället på sätt som journalistik eller forskning inte kommer åt.
Från opera till graffiti erbjuder estetisk gestaltning oss fantasi och komplexitet, den ger oss möjlighet att föreställa oss andra människors liv och alternativa samhällen, och den erbjuder vägar för handling och motstånd – det är den enkelriktande maktens motsats. Med exempel ur litteratur, film, teater och konst från mellankrigstidens Wien, krigets Sovjet och sjuttiotalets Kalifornien till vår tid med högläsning för barn i Norrköping, flyktingkriser vid Medelhavet och demonstrationer i Kyjiv visar Stefan Jonsson hur konstverket pekar ut frihetens vägar. Den otyglade skönheten är en brandfackla för konstens betydelse för människan, samhället och demokratin i en tid då den behövs som allra mest.

Läs mer

Stefan Jonsson

Den otyglade skönheten

Om boken

Ett av 2010-talets mest kända fotografier föreställer president Barack Obama och hans närmaste krets samlade i Vita huset för att följa hur USA:s soldater tar sig in i Usama bin Ladens högkvarter i Pakistan och avrättar honom. Vad visar bilden? Och vad döljer den?

Historiens slut, kallade den amerikanske författaren Francis Fukuyama tillståndet i världen efter kommunismens fall i slutet av 1980-talet: det behövdes inte längre några revolutioner, det skulle räcka med att sprida västvärldens liberala värden och marknadsekonomi, så skulle alla få plats i samma globala rum. Men kolonialismens attityder och mekanismer lever kvar och globaliseringen har knappast inneburit något entydigt segertåg för frihet, jämlikhet och rättvisa.

Världen av idag ser väldigt annorlunda ut beroende på om man är rik eller fattig, om man bor i nord eller syd, om man är vit eller svart, man eller kvinna. I sin nya bok går Stefan Jonsson djupare än tidigare i diagnosen av den globala maktordningen. Hans tätt sammanvävda essäer handlar om konst, film och litteratur som lyckas skildra samma händelseförlopp från motsatta perspektiv, samtidigt som de visar sambanden mellan världens framsida och baksida.

För Där historien tar slut tilldelades Stefan Jonsson Gerard Bonniers essäpris 2021 à 100 000 kr.

Läs mer

Där historien tar slut

Stefan Jonsson

Där historien tar slut

Om boken

Boken samlar några av Stefan Jonssons viktigaste längre essäer från de senaste åren.

Bokens tolv essäer berör brännande ämnen i gränslandet mellan politik och estetik: kampen om kulturarvet, försöken att återupprätta den europeiska idén, marxismens återkomst, debatten om dokumentären i konst, film och litteratur, globaliseringens återverkningar på kulturen, rasismens utbredning, den nordiska mentaliteten, med mera.
Bland essäerna märks: "Rapport från Sopornas planet" - om subsamhällen på Mexico Citys soptippar; "Två försök till Europa" - europeiska utopier, bl.a. idén om att delvis torrlägga Medelhavet och få Sahara att blomstra; "Är du marxist?" - Jonsson hävdar här att marxismens teser är mer giltiga än någonsin i detta globaliseringens tidevarv; "Nordens hjärta" - här diskuteras vilka vi skandinaver egentligen är ...

Som vanligt tar Stefan Jonsson avstamp i enskilda bilder, författarskap och händelser där de stora historiska rörelserna avspeglar sig och förtätas. Ena hälften av essäerna är tidigare publicerade på svenska, men har bearbetats lätt inför denna utgivning. Andra hälften presenteras här för första gången på svenska. Tillsammans ger de en bred bild av Stefan Jonssons insats som kritiker, debattör och tänkare, alltid med samma omsorg om ordets konst och essäns form. Boken avslutas med en självintervju där två sidor av författarens person talar ur hjärtat.

Läs mer

Rapport från Sopornas planet

Stefan Jonsson

Rapport från Sopornas planet

Om boken

Stefan Jonsson skildrar tre ögonblick då folket trampat in på historiens scen: i revolutionens Paris 1789, i den proletära messianismens Bryssel 1889 och under omvälvningarnas år 1989. Dessa ögonblick har bevarats tack vare tre konstnärer som lyckades fånga historien i språnget, Jacques-Louis David, James Ensor och Alfredo Jaar. Alla tre ansträngde sig för att urskilja folkets gestalt i samhällets myller av kroppar.

Läsaren möter författare, konstnärer, filosofer och politiker som besjälats av ett gemensamt kall: att ge ett ansikte åt demokratin och en röst åt folket. Vad är verklighet och vad är fantasi i deras försök att gestalta samhället? Var drar de gränsen gentemot barbarerna som lämnas utanför, ansiktslösa och maktlösa?

Tre revolutioner griper in i dagens diskussion om demokratins framtid i ett Europa som reser murar mot omvärlden. Stefan Jonsson introducerar flera av de betydande tänkarna i denna debatt och tecknar bakgrunden till deras sökande efter de människor och rörelser som skulle kunna återuppliva den demokratiska idén i en globaliserad värld där de maktlösas skaror växer. Detta är en bok som kommer att tilltala dem som intresserar sig för konstnärernas eviga lust att gestalta sitt samhälle och människors envisa vilja att styra det. Det är en bok för konstälskare och för demokrater. Det är en bok för folket.

Läs mer

Tre revolutioner

Stefan Jonsson

Tre revolutioner

Om boken

Under ett flertal år bodde och forskade Stefan Jonsson i USA, och såg en förändring som han måste beskriva. Han såg hur centralmakten USA i det vakuum som uppstod efter kalla kriget började "föra ett ihållande pacificeringskrig mot olika motståndsrörelser i systemets utkanter och gömda fickor - mot vilda folkstammar utanför stadsmuren och mot barbarerna i stadens mitt". Han ville beskriva det kulturkrig han såg, som en spegling av den amerikanska identiteten: å ena sidan säger man sig vara ett "färgblint" samhälle, å andra sidan är det en vit, anglosaxisk kulturtradition som styr, där diskriminering av svarta, indianer, asiater och latinamerikaner är ett tydligt inslag. Detta blev boken De andra".

I Andra platser sökte han sig till litteratur- och kulturhistorien, bland annat VS Naipauls och Derek Walcotts författarskap, för att beskriva hur spräckliga identiteter egentligen är i en värld som till stora delar bestått av kolonier och kolonisatörer. Kan man egentligen tala om "hem" och "ursprung"? Är identiteten inte snarare en korsväg, kulturen blandad och oren?
I tredje delen Världens centrum sätter Stefan Jonsson ljuset på globaliseringen och kartbilder, både verkliga och mentala.

Stefan Jonsson, som är verksam på Dagens Nyheters kultursida, blev med dessa tre böcker en av våra mest framträdande essäister och kulturdebattörer. Denna samlingsvolym är genomgången av författaren själv, som också har skrivit ett nytt förord, där han sätter in sitt arbete i ett kulturellt och politiskt sammanhang.

Läs mer

Världen i vitögat

Stefan Jonsson

Världen i vitögat

Om boken

I alla tider har människor delat in världen i centrum och periferi. De som levt i världens mitt har ansett sig förnämare och förnuftigare än folk i världens utkanter. Och de har kartlagt världen så att de ska kunna befästa sin dominans. Stefan Jonsson granskar de nya världsbilder som utvecklas av forskare, politiker och journalister i Västvärlden. Men han skildrar också hur globaliseringens krafter förvandlar livet i Dakar eller hur subcommendante Marcos för krig mot kartograferna i världens centrum.

Läs mer

Världens centrum

Stefan Jonsson

Världens centrum

Nyheter

Foto: Magnus Liam Karlsson

30 september 2021

Stefan Jonsson får Gerard Bonniers Essäpris 2021

Nyheter