En dag i Delhi

Författare

Henrik Chetan Aspengren

En dag i Delhi

Svenska

2014-10-07

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Reportage

Författare

Recensionsdag

2014-10-15

Publiceringsdatum

2014-10-07

Formgivare omslag

Håkan Liljemärker

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Papper

Bokpapper träfritt

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113046211

Antal Sidor

204

Vikt (kg)

0.396

Ryggbredd (mm)

18

Höjd (mm)

216

Bredd (mm)

140

Klimatpåverkan

414g CO2e
Papper
ca 251 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 4 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 159 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

Med utgångspunkt från egna erfarenheter tar Henrik Chetan Aspengren med oss på en resa genom stad och landsbygd, länder och kontinenter, där navet i berättelsen är hans egen nutida vistelse i dagens Delhi. Är det möjligt att finna en hemvist där man kan slå rot, är den universella fråga han ställer sig.

Henrik Chetan Aspengren, född 1975 och adopterad till Sverige som spädbarn, är frilansskribent och historiker. Genom berättelsens rörelse i tid och rum återspeglar han Indiens moderna historia, från kolonialismens dagar genom befrielsekampen med Gandhi i spetsen till den tidiga globaliseringen som författaren själv är en liten del av. Mellan dessa världar, Indien och Sverige, mejslas en identitet fram.

"Jag funderar över vem jag hade blivit om jag hade stannat kvar, vem av alla dem jag mött hade varit jag? Hur skulle jag ha rört mig, talat, vad skulle jag gjort, eller sagt, med vad skulle jag ha fyllt mina dagar, hur skulle jag drömt om framtiden, med vilka skulle jag omgett mig när natten närmade sig?"

"Henrik Chetan Aspengren rör sig, befinner sig konstant, i spännvidden mellan till synes löst sammanhållna historier, sin egen och andras, i Sverige och i Indien, mellan inblickar och utblickar." Astrid Trotzig

Läs mer

Henrik Chetan Aspengren

En dag i Delhi

Om boken

"Utmed vägen strömmar vatten från floden Swat genom handgjorda kanaler in i byarna. Skrattande pojkar kastar sig ner i det bruna vattnet; vi reser genom ett landskap helt utan kvinnor. Talibanernas inlyftande här blir allt starkare."

Pakistan är en berättelse om paradoxer. Här möter toleranta sufi-traditioner militanta islamistiska rörelser. Här bryts den rika litterära urdu-kulturen mot stamkulturer där endast en liten del av befolkningen kan läsa och skriva. I det kärnvapenbestyckade Pakistan lever en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen, men statens insatser för de fattiga är små. Förlorar man arbetet, blir sjuk eller tvingas fly undan naturkatastrofer finns liten hjälp att få. Men hur är det egentligen att leva i Pakistan, och vad ligger bakom de händelser vi har sett, läst och hört om?

Henrik Chetan Aspengren söker svaren i såväl historien som i samtal med vanliga människor i de stora städerna och på landsbygden. I Pakistan möter han stor fattigdom, men också stor generositet. Han möter extremism, men också kamp för mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett drägligare liv. Han ser hur Pakistan nu kokar av frustration, något som märktes redan då landet bildades för snart 65 år sedan.

"Pakistanier vill att Pakistan ska vara annorlunda än andra länder, och i sina berättelser om livet jämför inte människorna sin vardag med livet i väst. De jämför inte heller livet i Pakistan med livet i andra länder i Sydasien, Centralasien eller Mellanöstern. I stället jämför de det Pakistan som de lever i med det Pakistan som de uppfattar att de har blivit lovade. Och vid denna jämförelse finner de sin vardag komma till korta. De upplever ingen jämlikhet. De känner ingen säkerhet."

Läs mer

Pakistan

Henrik Chetan Aspengren

Pakistan