Scener från hovet

Författare

Mats Kolmisoppi

Scener från hovet

Svenska

2021-02-05

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Romaner

Författare

Recensionsdag

2021-03-01

Publiceringsdatum

2021-02-05

Formgivare omslag

Håkan Liljemärker

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Papper

LABB Munken Print

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113111834

Antal Sidor

248

Vikt (kg)

0.323

Ryggbredd (mm)

23

Höjd (mm)

191

Bredd (mm)

130

Klimatpåverkan

231g CO2e
Papper
ca 114 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 18 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 98 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Scener från hovet

Recensioner

”Kolmisoppis kungasaga är en litterär fullträff”

”I den strängt bisarra men också ömhjärtade uppväxtskildringen utvinner Kolmisoppi absurdismens guld: att roa läsaren och samtidigt skaka om tron på rättvisa och på livets mening ... Jag tycker om den här tvådelade boken, som binds samman av den griniga humorn och gestaltningen av varats sociologiska förutsägbarhet.”

”Överdrifterna i romanen fungerar som ett förstoringsglas, Kolmisoppi avslöjar klassresans ideologiska praktik, men samtidigt förblir allt vid det gamla. Våldet är konstant och det kulturella kapital som tjänar som slagträ visar sig verkningslöst.”

”Det är en roman som håller hjärnan i gång från första sidan och ganska många timmar efter avslutad läsning. ”

Böcker av författaren

Om boken

Två bröder växer upp i en sverigefinsk familj som älskar monarkin. De fostras att bli kungar, de drillas i överklassens etikett och kultur, deras pojkrum inreds med kopior av riksregalierna. Men denna fostran driver lillebror till en despotisk gränslöshet och ett manipulativt maktövertagande i familjen. För sent inser mor och far att de har skapat ett monster.

En man dör. När uppladdningen är fullbordad och migrationen till morgondagens småstad är genomförd kvarstår frågan: hur leva i en värld där allt är möjligt, men inget spelar någon roll?

Mats Kolmisoppi skriver i två långnoveller om existensen och döden. Om att acceptera sin plats på jorden, eller fly från den.

Läs mer

Mats Kolmisoppi

Scener från hovet

Om boken

En man säger: "Jag ska bära ansvaret genom resten av mitt liv". En annan känner att han vet saker som ingen annan vet - en insikt som tynger ner honom i ett krampaktigt ursinne. Han har väl lika stor rätt som någon annan att köra på motorvägen?

Det som ser ut som en lek blir blodigt allvar. En kvinna undrar hur man gör för att inte gå sönder när den andre kliver in i rummet och säger att det inte längre fungerar. Eller hur man själv ska göra för att bryta upp.

Varifrån kommer ilskan? Det är en fråga som går genom flera av berättelserna i Mats Kolmisoppis nya bok. Det är en aldrig insmickrande bok. Det är en bok om flera existenser som känner sig förfördelade, förbisedda och övergivna. Undantagen. De är arga och uppgivna, men kanske har de fått syn på något som andra missat.

Läs mer

Undantagen

Mats Kolmisoppi

Undantagen

Om boken

I Bryssel sitter en trettiofemårig man på ett hotellrum. Och minns. Hans libanesiske granne gråter på nätterna.
I Bryssel sitter en trettiofemårig man på ett hotellrum och minns sin barndom, hur han mötte kvinnan som blev gravid med hans barn, och som sen helst inte ville ha honom i sitt liv. Han minns resor i Israel och vänner där.
I Bryssel sitter en trettiofemårig man på ett hotellrum och minns och i rummet intill sitter en tolvårig flicka från Libanon som lämnats ensam där av sin farbror. Det verkar som om de bara har varandra.

Mats Kolmisoppis böcker är ett slags nutidsarkeologi, poetiska sammanfattningar av tankevärldar och miljöer. I Jag menar nu var hela världen hans miljö, och ungdomliga subkulturer hans motiv. Ryttlarna var en närstudie av tre unga kvinnor på gränsen mellan ungdom och vuxenhet, vars tankar ryttlade i ständig rörelse från en utkikspunkt strax över världen. Kanske kan Bryssel sägas handla om ensamhet, särskilt manlig sådan. Men att reducera Mats Kolmisoppis prosaböcker till ett enda tema, till ett motiv, låter sig inte göras. De är minneskonst och tankeprosa, språkligt exakta utblickar inifrån samtida psyken, där det inte finns några gränser mellan känsloliv, politik, litteratur och populärkultur.

Läs mer

Bryssel

Mats Kolmisoppi

Bryssel

Om boken

Mats Kolmisoppis återkomst efter den uppmärksammade debuten med Jag menar nu är en intensiv och formmässigt djärv skildring av tre unga kvinnor som befinner sig mellan gillestugornas ungdomsgemenskap och världen utanför.

"Ryttlar" gör en fågel som "håller sig still i luften med hjälp av snabba vingslag", och precis detta tillstånd av både stillhet och fladdrande rörelse beskriver Kolmisoppi med närmast fotografisk exakthet. Det är en bok som utspelar sig i vardagliga miljöer, men samtalen "ryttlar" som spanande falkar över banalt och klokt, ivrigt sökande efter något att fästa blicken på. Men det är också en berättelse om ett sönderfall: trions sönderfall, textens sönderfall, jagets sönderfall.
Ryttlarna rör sig mellan ögonblicksbilder och inre monologer och dialoger, mellan kortprosa av mer traditionellt snitt och textstycken som är som gnistrande skärvor.

Läs mer

Ryttlarna

Mats Kolmisoppi

Ryttlarna

Om boken

Personerna i Mats Kolmisoppis noveller har det gemensamt att de är unga och försöker skapa sig en identitet i olika former av kollektiv ? politiska, samhälleliga, undergroundkulturer. Skolresor. Båtturer. Hans bok är ett slags karta över moral och mentalitet i vår egen tid, beskriven med lyhörd känsla för jargongen bland skateboardåkare, aktivister, hackers i Oslo, Barcelona, Paris, Köpenhamn. Mats Kolmisoppi debuterar med en novellsamling som är både förtätad och öppen, både stilistiskt djärv och stadigt förankrad i vår tids tankar.

Läs mer

Jag menar nu

Mats Kolmisoppi

Jag menar nu

Nyheter

Foto: Julia Lindemalm

20 april 2021

Hyllningar av Kolmisoppis senaste

Nyheter