Ut ur min kropp

Författare

Sara Meidell

Ut ur min kropp

Svenska

2022-10-14

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Sann berättelse

Mediekontakt

Fanny Birath

Författare

Recensionsdag

2022-11-02

Publiceringsdatum

2022-10-14

Formgivare omslag

Nina Ulmaja

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Omslagsfotograf

Elin Berge

Format

Inbunden, E-bok, Ljudbok

Produktion

Papper

LABB Munken Print

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113121635

Antal Sidor

201

Vikt (kg)

0.354

Ryggbredd (mm)

13

Höjd (mm)

220

Bredd (mm)

145

Klimatpåverkan

370g CO2e
Papper
ca 224 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 4 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 142 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Ut ur min kropp

Recensioner

”Flera som läst har fått en förståelse för komplexiteten hos dem som självsvälter.”

”Vi bär på berättelser, sjukdom betyder något, försök förstå oss. Gå inte sjukdomens väg och krymp oss till det mätbara. Förminska oss inte till "smalhetsideal", "duktiga flickor", "gener". Så läser jag Sara Meidell, som ett befriande raseri och en sorg, som en berättelse om kvinnligt lidande genom tiderna. Anorexia handlar om sådant som trygghet, kontroll, autonomi. Det är på samma gång hoppfullt och djupt smärtsamt att inse att många nu kanske för första gången får insyn i detta.”

ETC

”En mer tillrättalagd bok hade inte kunnat begripliggöra det komplexa tillståndet självsvält lika bra.”

Ut ur min kropp antyder ingen väg ut ur anorexin, men ger oss ett övertygande stycke litterär grundforskning om dess verkningsmekanismer.”

”Många har genom åren berättat om att leva med ätstörningar, men jag vågar hävda att ingen har gjort det som Sara Meidell.”

”Berättelsen är vindlande poetisk med metaforer som följeslagare genom det liv som gestaltas. Det är inte ofarligt att ge svälten en air av något vackert men det förtar inte det faktum att den stundtals är det, för Meidell och för alla oss andra som nosat på denna strategi för att undkomma kroppen.

På så sätt är Meidells intensivt suggestiva gestaltning av det svältande livet mer sann än alla socialrealistiska reportage och forskningsrapporter i världen.”

Böcker av författaren

Om boken

”När det blir kväll, nästan natt, ordnar jag med balansräkningen. Vad behövs som minst för att hålla hjärnan stilla, slippa falla så olustigt ner i blodsockerfall eller sömnparalys under natten? Så tyst jag kan öppnar jag kylskåpet och tittar på allt jag inte kan äta, det ger en särskild frid.”
Sara Meidell skriver en smärtsamt uppriktig bok om ett liv med ätstörningar. Om att ha gått in och ut ur sjukdomen så länge hon kan minnas. Men det är också en bok om att vara kvinna och kampen för att vara mer än en kropp. Att genom att betvinga växandet, uppnå den totala kontrollen - och friheten. Endast då ges möjligheten att också vara ett huvud, ett rent intellekt.Samtidigt skildras svältens ljuva rus, där klarhet uppnås och inget kommer åt en, inte ens den största smärta. Om att vara en mamma som inte äter lunch. Men också om det speciella systerskap som uppstår mellan självsvälterskorna, om kvinnorna som gått före i historien, hur hon får kraft och finner likheter med deras liv.

Läs mer

Sara Meidell

Ut ur min kropp

Nyheter

Foto: Elvira Glänte

30 september 2022

Nya böcker i oktober 2022

NyheterBoknyheter