Long John Silver

Författare

Björn Larsson

Long John Silver

Svenska

1997-07-14

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Romaner

Författare

Publiceringsdatum

1997-07-14

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Häftad, E-bok, Pocket

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789119722812

Antal Sidor

397

Vikt (kg)

0.211

Böcker av författaren

Om boken

Martin Brenner står i en minneslund tillsammans med sin hustru Cristina och sin dotter Sara. I handen håller han en urna med askan efter sin mor, Maria, som gått bort, åttiofem år gammal. Visst känner han saknad efter henne, men de kom aldrig varandra riktigt nära, mellan dem fanns alltid en skugga av sorg.

Efter begravningen kontaktas Martin av en advokat. Av honom får Martin veta att Maria inte var det tyska flyktingbarn han hittills trott, utan en överlevande från Auschwitz och judinna, vars riktiga namn var Gertrud. Advokaten läser upp ett brev från Gertrud där hon förklarar att hon dolt sanningen, av rädsla för att historien skulle upprepa sig och för att Martin själv skulle ha friheten att välja vem han ville vara. Martin kan alltså, som en av få, välja om han vill bejaka sin judiskhet eller ej. Om han inte säger något till någon kommer han att förbli den han är. Men då kommer han att upprepa det hans mor gjorde mot honom. Ska han våga berätta? Vill han ens?

Brevet från Gertrud är en berättelse om identitet, om i vad mån man själv har rätt att välja. Och om det pris man kan få betala för att hävda sin rätt.

Läs mer

Björn Larsson

Brevet från Gertrud

Om boken

Den förste att segla ensam jorden runt var inte bara en erfaren skeppare och skicklig båtbyggare han var också en stor författare! På egen hand byggde Joshua Slocum om en 36 fots slupriggad fiskebåt vid namn Spray och den 24 april 1895 kunde han hissa segel i Boston, Massachusets. Mer än tre år senare återvände han till Newport, Rhode Island. Då hade han seglat jorden runt, 74 000 km. År 1899 beskrev han sin resa i boken Sailing Alone Around the World, numera betraktad som en klassiker inom sin genre.

Ingen bok har som denna fått så många att ge sig ut på haven, somliga bara för upplevelsens skull, andra för att vinna kappseglingar eller slå hastighetsrekord. Slocums skildring ger läsaren en frihetskänsla som är svår att motstå.

Bland seglingsskildringar intar Slocums Ensam seglare jorden runt en särställning, men inte bara, eller ens huvudsakligen, för att han var först ut. Det är inte heller främst för att han är en driven stilist, även om han skriver en stram och effektiv prosa, utan att någonsin ta till överord eller blommig metaforik. Underfundig och underdriven är de adjektiv som bäst karakteriserar hans berättarröst. Humor har han, men av en diskret sort: "Men sköldpaddssteken var god. Jag hade inget att anmärka på kocken, och det var en regel under hela resan att kocken inte hade något att anmärka på mig. Aldrig har det funnits en så enig besättning."

Kanske är det hans personliga egenskaper, hans hållning till livet, till sjön och till seglingen som gör hans skildring så läsvärd, hans jordomsegling så exemplarisk och inspirerande. Slocum dömer eller fördömer aldrig dem han träffar på sin resa, inte ens de pirater som förföljer honom i Medelhavet eller infödingarna som är på jakt efter honom i Magellans sund.

Tre år efter sin återkomst avseglade han återigen ensam med Spray från Vineyard Haven med kurs mot Sydamerika och floderna Orinoco och Amazonas. Det blev Slocums sista segling. Båt och skeppare återfanns aldrig.
Läs mer

Ensam seglare jorden runt

Björn Larsson, Joshua Slocum

Ensam seglare jorden runt

Om boken

Man föds inte fri, man blir det, och det räcker inte med att önska sig att man är fri, att drömma om det eller att ha en känsla av att verkligen vara det: att vara fri är en ständig och prekär erövring, som måste pågå ett helt liv.

Och det är sitt eget liv som Björn Larsson denna gång väljer att berätta som exempel, hur han tillkämpade sig den frihet som sedan blev en klangbotten i alla hans romaner och den röda tråd som förenar alla hans romanpersoner, om det så är piraten Long John Silver, Inga Andersson eller gårdfarihandlaren i drömmar, sjökaptenen Marcel.

Även om han redan i Från vredens kap till jordens ände berättade hur ett nomadiskt och kringflackande liv ombord på en båt, långt ifrån konventioner och det överflödiga, kan vara ett motmedel mot vanans och normernas slaveri, så tränger Larsson här ännu djupare ner i sin livsfilosofi. Från barnet som inte sörjer sin fars död, till eleven som skolkar för att studera på egen hand, den unge mannen som väljer fängelset hellre än värnpliktens blinda lydnad, författaren som slits mellan önskan att leva och att skriva, genom de ständiga resorna mellan land och hav, verkliga vänskaper och en kärlek som sätter hans inneboende självständighet på svåra prov så erbjuder oss Larsson här en bild av sitt liv. Inte för att ge en förskönande bild av sig själv, utan tvärtom för att med en absolut uppriktighet delge läsaren vad livet har lärt honom på vägen.

Att frihet kräver jämlikhet och ömsesidighet, att man inte kan vara fri utan fantasi och drömmar, men också realism och självdisciplin, att friheten kräver ett mått av ensamhet och att den måste ingå kompromisser med kärleken. Och att den främsta egenskapen hos dem som har ett stort frihetsbehov är mod: att inte göra som alla andra, att inte följa modets nycker eller hycklande ikläda sig uniform, men också att i en tid av individualism och konformism våga höja rösten till förmån för behovet av vänskap, tolerans och solidaritet.
Läs mer

Min frihet

Björn Larsson

Min frihet

Om boken

I sin nya roman, ett slags kriminalroman som han kallat den, leker Björn Larsson skälmskt och respektlöst, men också på blodigt allvar, med sig själv, med bokbranschen i allmänhet och med kriminalromangenren i synnerhet.

Sent en regnig och stormig novemberkväll anländer den respekterade förläggaren Petersén vid Arnefors & Söner till Helsingborgs industrihamn där han stämt träff med poeten Jan Y Nilsson ombord på dennas husbåt. I sin portfölj har Petersén kontraktet till den kriminalroman som han övertalat Jan Y att skriva. Dessutom en flaska champagne för att fira att Petersén har sålt utlandsrättigheterna till den nästan färdiga romanen för ganska stora belopp. Men kommer Jan Y att sätta sin namnteckning på kontraktet? Eller kommer han att ångra sig i sista stund när han står inför beslutet att oåterkalleligen sälja sin poetsjäl till marknadskrafterna och sätta sin ryktbarhet som poet på spel?

Det fruktansvärda svaret får Petersén när han kort därefter upptäcker Jan Y hängd under däck. Men det som Petersén trodde var självmord visar sig snart vara mord, tack vare den skarpsynta kommissarie Barck vid sjöpolisen, som för övrigt lider av litterära ambitioner och skriver dikt på sina lediga stunder. Men varför har poeten Jan Y Nilsson mördats? Om inte för att förhindra att hans roman om ekonomisk brottslighet kommer ut? I så fall tar även förläggare Petersén en stor risk om han går vidare med utgivningen. Kommissarie Barck griper an mordutredningen med stor entusiasm, inte minst därför att han hoppas att Petersén kanske kunde överväga att ge ut Barcks egna dikter en dag …

Björn Larsson har skrivit en litterär kriminalroman, en välvilligt ironisk betraktelse över förlag och författare. Det är spännande, tänkvärt, irriterande och läsaren kommer att känna igen tonen från Björn Larssons tidigare böcker.

Läs mer

Döda poeter skriver inte kriminalromaner

Björn Larsson

Döda poeter skriver inte kriminalromaner

Om boken

I nio noveller berättar här Björn Larsson om olika former av upptäckarglädje, ofta med ganska förödande resultat.

Här finns speleologen som lurar sig själv in allt längre in i ett grottsystem tills han blir helt instängd, här finns lingvisten som i ren iver lyckas punktera en vedertagen sanning, med resultatet att han får alla andra kolleger emot sig. Men också några med "lyckligt slut", virologen som blir omkörd på väg till Nobelpriset men som får upprättelse - av sig själv. Och så vidare.

Detta är bildningsnoveller av klassiskt snitt, alla med varsin sens moral. Björn Larsson har själv lång erfarenhet av universitetsmiljöer från Lunds universitet och det är med både road och kritisk blick han ser på livet i den akademiska världen.

Läs mer

Filologens dröm

Björn Larsson

Filologens dröm

Om boken

Inga Andersson, 37-årig forskare i kriminologi vid Lunds universitet, råkar mer eller mindre av en slump utmana världens mäktigaste, och hemligaste, underrättelsetjänst. Från den stunden blir hennes liv förändrat. Inga Andersson är en 37-årig docent i kriminologi vid Lunds universitet, ensamstående och bosatt i danska Gilleleje. Hennes forskning om hemliga organisationers kriminalitet har skaffat henne fiender bland svenska nynazister. För att komma undan ett allvarligt hot från dem tackar hon ja till att delta i en internationell konferens i Frankrike vars tema är Litteratur och brott. När hon förbereder sitt konferensbidrag blir hon alltmer fängslad av ryktena om den globala avlyssningscentral som kallas Echelon och skriver en text där hon blandar fakta och fiktion med avsikt att skapa debatt om gränserna mellan litteratur och verklighet. Utan att själv ana det kommer hon en farlig sanning alltför nära, och därmed har hon lyckats utmana världens mäktigaste och hemligaste underrättelsetjänst. Från den dagen blir hennes liv dramatiskt förändrat, ja hela hennes existens blir drabbad av ett oundvikligt hot.

Läs mer

Den sanna berättelsen om Inga Andersson

Björn Larsson

Den sanna berättelsen om Inga Andersson

Om boken

Författaren och seglaren Björn Larsson har skrivit en saltstänkt samling essäer om sina seglatser i de keltiska farvatten han känner så väl och kommit att älska. Med på färderna är hustrun Helle, kamraterna Janne och Sten - och så Harry Martinson naturligtvis, vars reseskildringar och frihetsfilosofi ligger som en grundton bakom texterna. Författaren pendlar mellan stora existentiella frågor och praktiska sjömansbestyr, han skriver om faran med nattsegling och ankring i tidvatten, om att bo året om på båten, om irländsk och skotsk nationalism, människans inneboende frihetslängtan

Läs mer

Från Vredens kap till Jordens ände

Björn Larsson

Från Vredens kap till Jordens ände

Om boken

Björn Larssons roman har inspirerats av ett gigantiskt, väl hemlighållet underjordiskt bygge mitt under centrala Paris. Det är den väldiga Condorcet-stationen för järnväg, pendeltåg och metro som under många år byggts 40 meter under befintliga bostadskvarter och som snart ska invigas, men som under byggnadsperioden var hemligstämplad på grund av attentatsrisken. Kring detta bygge utspelas en thriller mot nog så verklig bakgrund av rasism och fundamentalistisk terrorism.

Algeriern Ahmed, hans franska hustru Mireille och deras dotter Fatima försöker leva ett anständigt liv, fritt från hat och fördomar. Men när Fatima attackeras av några rasistiska skinnskallar drivs den lilla familjen in i en skrämmande händelsekedja som styrs av människor för vilka den enskildes liv är betydelselöst. I de labyrintiskt oöverskådliga tunnlarna under centrala Paris, där Ahmed jobbar, tickar en bomb i det fördolda och hotar inte bara dränka alla som arbetar där nere i underjorden utan också störta tusentals boende i husen därovanför i avgrunden. Ska Ahmed tvingas offra sin dotter för att förhindra katastrofen, eller kommer Fatimas hand att kunna avvärja hotet från det onda ögat?

Björn Larssons roman Det onda ögat är en kusligt spännande thriller, ett minut-för-minut-drama av hög intensitet och trovärdighet.Men den är naturligtvis också ett idédrama om den eviga kampen mellan ont och gott där det onda lika mycket representeras av den rasistiske förmannen Alain som av den fanatiske terroristen Rachid.

Läs mer

Det onda ögat

Björn Larsson

Det onda ögat

Om boken

I den galiciska lilla fiskehamnen Vilagarcia lever tjugotvååriga Rosa Moreno, hon drömmer om kärleken. I den irländska kuststaden Kinsale väntar juveleraren Peter Sympson på den kund som ska upptäcka den dolda skönheten i en av hans mest älskade ädelstenar. I Tréguier, lever änkan madame Le Grand på minnen från den storhetstid som hennes makes rederi en gång hade. I Marstal, på danska Aerø, söker Jacob Nielsen själsro efter en hektisk karriär i databranschen. Till dessa fyra sällan besökta hamnar kommer den sorglöse kaptenen Marcel och hans bekymrade styrman Sundgren seglande med ett mindre kustfartyg.

Marcel blir för dem alla den som uppenbarar deras längtan efter något bortom horisonten, efter att livet inte skall förrinna helt spårlöst.

Drömmar vid havet är en mångtydig, fängslande roman om en handfull människor i vår tid som var och en på sitt sätt tacklar de stora frågorna om livets mening.


Läs mer

Drömmar vid havet

Björn Larsson

Drömmar vid havet

Nyheter

Foto: Laurent Denimal

30 januari 2017

Författaren Björn Larsson tillägnas en egen bokfestival i Italien

Nyheter