Araber och arabism

Författare

Jan Hjärpe

Araber och arabism

Svenska

2002-10-10

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Debatt

Författare

Publiceringsdatum

2002-10-10

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Kartonnage, E-bok

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789151840628

Antal Sidor

192

Vikt (kg)

0.38

Höjd (mm)

210

Bredd (mm)

135

Böcker av författaren

Om boken

Shari'a, islamisk lag, är ett begrepp som återkommit allt oftare i debatten på senare år. Kanske mest i samband med obehagliga händelser - unga kvinnor som stenas till döds, prygelstraff och amputeringar, hedersmord. Men vad är shari'an egentligen, hur uppkom den, hur skiljer den sig från västerländsk juridisk tradition? Gäller den islamiska rätten även i Sverige? I den här boken vill Jan Hjärpe, professor i islamologi, avdramatisera frågorna och ge läsaren grundläggande kunskap om islamisk rätt. Med hjälp av flera verkliga exempel visar Hjärpe hur shari'an fungerar och hur den hänger samman med lagstiftningen i Sverige och andra europeiska länder. Vem tilldöms vårdnaden om barnen vid vårdnadstvister, kan homosexuella utvisas till Iran utan att de döms till döden där? Hur är det med mänskliga rättigheter och kvinnans frigörelse? För att minska på fördomar och bringa klarhet och ordning i debatten måste vi öka vår kunskap om den islamiska rätten, menar Jan Hjärpe, som också pekar på de olika möjligheter som trots allt visar sig mitt bland det kontroversiella. Shari'a är inte uppbyggd som en juridisk handbok, utan är ett försök att beskriva en rättskultur och dess särdrag, bortom de fördomar och den rädsla för allt främmande som vanligen skymmer frågan. Sakligt och konkret och med många exempel från dagens Europa och Sverige förklarar Jan Hjärpe varför "sharia" är en kontroversiell fråga i det politiska spelet idag.

Läs mer

Jan Hjärpe

Shari'a

Om boken

Religionsstudiet har en lång tradition i Sverige. Perspektiv och frågeställningar har under perioder betraktats som givna. Men samhällen förändras, liksom världsbilder och religioner i människors medvetna och undermedvetna. Vi måste fråga oss vad religiositet är idag, och vad religionstudiet går ut på? I många avseenden är antalet religioner i världen lika stort som antalet människor. Och vi gör alla dagligen nya erfarenheter som påverkar synsätt och känslomässig beredskap. Att då kategoriskt förse människor med religiösa etiketter och därmed förutsätta någon sorts konfessionell lojalitet eller identitet är inte bara motbjudande utan rimligen mindre fruktbart när vi skall försöka förstå världen och få fram kunskaper med prognosvärde. Hjärpes eget intresse för islam väcktes redan vid barndomens läsning av "Tusen och en natt". En tidig förebild blev telogen och islamforskaren Tor Andrae. När han som ung student i religionshistoria valde islamstudier som huvudinriktning, hörde islam fortfarande till kategorin "främmande religioner". Som sekulär religionshistoriker - personlig religiositet till trots - ser han iag gärna religionen som berättelse, som språk, och han förespråkar en antropologisk religionsvetenskap snarare än en teologisk. Med utgångspunkt i detta perspektiv diskuterar han i denna personliga tankebok allt ifrån religionsvetenskapens utveckling i Sverige till konspirationsteorier, demokratifrågan, arabiska självmordsattentat och 11 september-syndromet. Jan Hjärpe är professor i islamologi vid Lunds universitet. Hans senaste bok är en uppdaterad utgåva av Araber och arabism (Prisma 2002). "För den som vill bli litet mindre säker på vad en arab är och hur en sådan tänker rekommenderas Hjärpes bok. Den är en sympatisk blandning av faktabok och reflexioner. Mycket användbar", skrev Claes Hylinger i DN om den första upplagan.

Läs mer

Tusen och en natt och den 11 september

Jan Hjärpe

Tusen och en natt och den 11 september

Om boken

"För den som vill bli litet mindre säker på vad en arab är och hur en sådan tänker rekommenderas Hjärpes bok. Den är en sympatisk blandning av faktabok och reflexioner. Mycket användbar." Så skrev Claes Hylinger i DN i juni 1994 om den första upplagan av Jan Hjäpes bok om araber och arabism, dvs. arabisk nationalism. Den har inte blivit mindre aktuell sen dess!

Vad är det som ingår i föreställningen om araberna som folk och kulturgemenskap? Hur ser arabismens historieskrivning ut. Vilka händelser i det förgångna betraktas som särskilt betydelsefulla? Arabismen, den arabiska nationalismen, utvecklades från 1800-talet och framåt som en politisk och kulturell renässans, där frågorna om språkets renhet och den nationella samhörigheten är viktiga. Här ges en översikt av arabisk tradition och kulturturhistoria, berättartradition och litteraturhistoria med just det syftet att ta fram sådant som räknas som signifikativt, det som ses som speciellt "arabiskt", eller som är viktigt för att understryka en arabisk nationell och kulturell identitet. Historien sker inte i ett tomrum. Arabisk historia och arabismens utveckling har samband med ekonomiska och sociala faktorer. En betydande roll spelar den storpolitiska utvecklingen och ekonomiska intressen.

Läs mer

Araber och arabism

Jan Hjärpe

Araber och arabism