Lars Imby

Utforska författaren

Lars Imby arbetar sedan mitten av 1970-talet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han har fyrtio års erfarenhet av fältornitologi men har dessutom insekter som specialområde.

Svenska fågelboken och Nya svenska fågelboken haft stora försäljningsframgångar. Denna framgång kan helt och hållet tillräknas Lars Imbys enastående kunskaper om fåglar och hans förmåga att förmedla den i text och ypperligt bildmaterial.

Utgivning

Om boken

Lars Imbys enastående kunskaper om fåglar och hans förmåga att förmedla dessa i både text och i ett ypperligt bildmaterial har lovordats av många. Hans Svenska fågelboken blev snabbt en klassiker.

Den nya upplagan presenterar alla de fågelarter som någorlunda regelbundet häckar i Sverige eller som under sin flyttning passerar vårt land. Cirka 260 arter beskrivs, de flesta avbildade med fotografier, teckningar som visar speciella karaktärsdrag och ett antal färgplanscher, tecknade av Staffan Ullström. Här finns också utbredningskartor och fotografier på fågelägg.


Läs mer

Lars Imby, Staffan Ullström

Svenska fågelboken

Om boken

Trädgårdens djur är genom sin uppläggning helt unik och först i landet med att i en och samma volym behandla representanter för samtliga djurgrupper som kan visa sig i trädgårdar eller annan natur inpå våra knutar och som man kan se med blotta ögat. Den vänder sig till alla trädgårdsodlare och andra intresserade över hela landet, och under alla årstider, som vill få reda på exempelvis vilken fluga, fjäril eller fågel, spindel, skalbagge eller snigel de just kommit i kontakt med. Med sina närmare 600 beskrivna och färgillustrerade arter är boken närmast heltäckande vad beträffar alla någorlunda vanliga arter som kan komma ifråga i detta sammanhang. Djuren i boken är systematiskt grupperade, där ett inledande avsnitt före artpresentationerna redogör för de synliga karaktärer som utmärker just den aktuella gruppen ? allt för att man ska kunna hitta rätt i den mångfald av djur vi faktiskt kan stöta på i trädgårdar och andra närmiljöer.

Läs mer

Trädgårdens djur

Lars Imby

Trädgårdens djur