I vår kommer två böcker som behandlar flyktingfrågan

Foto: Göran Segeholm och Susanne Kindt

Datum

16 November 2016

Foto

Göran Segeholm och Susanne Kindt

Annah Björk och Mattias Beijmos bok Båt 370 kommer i mars. Här berättas om en verklig händelse där över 40 människor lämnades till en säker död på Medelhavet. Boken handlar om en av de tusentals flyktingbåtar som färdas den farliga vägen från Turkiet till Grekland – och de som flyr undan krig och förföljelse i hemlandet, med siktet inställt på en framtid i EU. När gummibåten går under natten mellan den 4 och 5 januari har skriken på hjälp från Lamis, Ahmad och de andra ombord ignorerats av ett stort fartyg och kustbevakningen kommer aldrig till undsättning, trots timmar av nödlarm. Båt 370 är ett personligt och skrämmande reportage, en icke-fiktiv thriller, om spelet mellan EU och Turkiet och om vad som egentligen hände på havet. Boken handlar om svek och hur medmänsklighet blir en politisk förhandlingsfråga.

Annah Björk och Mattias Beijmo berättar:

- En av de mest osannolika upptäckterna var hur lite människoliven i gummibåtarna är värda för såväl smugglarna, den turkiska staten och för EU. När Båt 370 förliste visste ingen ifall kropparna som flöt i land på stranden kom från en eller flera båtar, och ingen bryr heller om att ta reda på det. Ingen utreder vad som föranledde att över 40 personer, många barn, dog den natten. Eller vilka de var. Ingen vet hur många båtar som åker och ingen vet hur många som kommer fram. Så vi bestämde oss för att ta reda på allt – att inte släppa taget om den här båten.

I april får vi i asylrättsjuristen och debattören Viktor Bankes bok Andrum följa de människor som flyr över Europas gränser. Banke skildrar den farliga vägen till Sverige och mötena med myndigheterna när de kommit hit. Andrum handlar också om makthavare och medier, om det breda stödet för mottagandet men också om hur de restriktiva rösterna som vädjar till folks rädsla blivit starkare. Boken berättar om det politiska spelet, om dagstidningarnas ställningstaganden, om byråkrati och makt. Men, ännu mer, är det en berättelse om de som kom till Sverige. Viktor Banke berättar:

- Under de senaste åren har flera hundra tusen sökt asyl i Sverige. I boken får läsaren följa några av mina klienter, hur de tar sig igenom en asylprocess, väntar på beslut, och försöker stå ut. Läsaren får följa med människorna till utredningsrum, advokatkontor och förvar, under en period då Sverige går från humanitärt föregångsland till att sträva efter europeisk lägstanivå.

Relaterade artiklar

27 september 2017

Författarna till Båt 370 får pris på årets MegAward