”Vilka var det som kom, vad har de varit med om?”

Datum

29 Juni 2017

Advokaten Viktor Banke har under de senaste åren varit en av de mest framträdande rösterna i den svenska flyktingdebatten. Till vardags arbetar han med asylrätt, brottmål och mål om tvångsvård. Flyktingfrågan har under senare år kommit att genomsyra alla samhällsdiskussioner och Viktor Bankes bok Andrum berättar om människorna det handlar om, den farofyllda vägen till Sverige och mötena med myndigheterna.

Andrum handlar också om makthavare och medier, om det breda stödet för mottagandet men också om hur de restriktiva rösterna som vädjar till folks rädsla blivit starkare. Har vi kunnat ge de asylsökande skydd eller är det Sverige som behövt andrum från flyktingvågen?

Andrum är ett försök att begripliggöra vad som skedde med det svenska flyktingmottagandet under 2014-2016, samt sätta detta i en historisk kontext. Det är också ett försök att sätta människorna i centrum: vilka var det som kom, vad har de varit med om och varför kom så många just nu? Läsaren får följa flera fall som pågår medan Sverige genomgår en politisk och juridisk scenförändring. Till sist är det ett försök att upplysa läsaren om hur den juridiska processen ser ut: hur det fungerar på Migrationsverket, hur en bedömning av asylskäl går till, och vilken roll advokaten har i detta.  

Vad skiljer flyktingströmmen 2015 och framåt från tidigare flyktingströmmar som nått Sverige, till exempel från forna Jugoslavien i början av 90-talet?

– I mångt och mycket är det samma fenomen: något händer i en annan del av världen, och med viss fördröjning får det en effekt på vårt flyktingmottagande. Skillnaden nu är framförallt mängden flyktingar och att konflikterna – flera till antalet – inte ser ut att ta slut än på ett tag. Samt förstås: den politiska kartan är idag en annan, med ett nytt stort främlingsfientligt parti i riksdagen.


Viktor Banke. Foto: Göran Segeholm

Direkt efter publiceringen av bilden på treåriga Alan som dött på Medelhavet talades det om att öppna både gränser och hjärtan, vad hände sedan?

– Sedan kom så många människor att politikerna kände sig tvungna att överge den retoriken och istället försöka minimera antalet asylsökande. Också mediernas fokus på initiativ för flyktingar slocknade något, och möjligtvis gemene mans engagemang samtidigt. Tror dock att detta engagemang finns kvar hos många, och kan väckas av nya drabbande öden.

Vem hoppas du ska läsa din bok och vad hoppas du att läsaren får med sig?

 – Vem som helst som vill försöka förstå vad som hänt med flyktingpolitiken och hur detta påverkar människor, hoppas jag ska läsa. Och frågan tycks ju beröra många.

Relaterat

Om boken

Flyktingfrågan har kommit att genomsyra alla samhällsdiskussioner. Med stort engagemang berättar asylrättsjuristen och debattören Viktor Banke om människorna det handlar om, den farofyllda vägen till Sverige och mötena med myndigheterna.

Andrum handlar också om makthavare och medier, om det breda stödet för mottagandet men också om hur de restriktiva rösterna som vädjar till folks rädsla blivit starkare. Har vi kunnat ge de asylsökande skydd eller är det Sverige som behövt andrum från flyktingvågen?

Läs mer

Viktor Banke

Andrum

Relaterade artiklar

29 juni 2017

”Vilka var det som kom, vad har de varit med om?”