Andrum

Författare

Viktor Banke

Andrum

Svenska

2017-06-30

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Debatt

Författare

Recensionsdag

2017-05-15

Publiceringsdatum

2017-06-30

Formgivare omslag

Johannes Molin

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Danskt band, E-bok, Ljudbok

Produktion

Papper

LABB Munken Print

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113075297

Antal Sidor

211

Vikt (kg)

0.271

Ryggbredd (mm)

17

Höjd (mm)

210

Bredd (mm)

137

Klimatpåverkan

172g CO2e
Papper
ca 86 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 17 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 69 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Andrum

Recensioner

”Det är en välskriven bok som ger många intressanta inblickar och reflektioner utifrån Bankes verksamhet, både från det juridiska arbetet med asylprocesser men också kring den samtida debattens slagfält.”

SvD

”Här finns ett liberalt, humanistiskt patos, som sätter människan i centrum och där de individuella rättigheterna är huggna i sten – kosta vad det kosta vill.”

”Banke lyckas med bedriften att beskriva hur det känns att vara flykting i Sverige.”

”Viktor Bankes debutbok är en angelägen analys av asylpolitiken”

”Bankes pedagogiska genomgångar av praktiska asylfrågor är lärorika, samtidigt som han diskuterar övergripande utan att det blir testragglande.”

Böcker av författaren

Om boken

Flyktingfrågan har kommit att genomsyra alla samhällsdiskussioner. Med stort engagemang berättar asylrättsjuristen och debattören Viktor Banke om människorna det handlar om, den farofyllda vägen till Sverige och mötena med myndigheterna.

Andrum handlar också om makthavare och medier, om det breda stödet för mottagandet men också om hur de restriktiva rösterna som vädjar till folks rädsla blivit starkare. Har vi kunnat ge de asylsökande skydd eller är det Sverige som behövt andrum från flyktingvågen?

Läs mer

Viktor Banke

Andrum

Nyheter

29 juni 2017

”Vilka var det som kom, vad har de varit med om?”

Nyheter